Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

2.9.2020

Rozhodnutie XP 9/2020 je rozhodnutím o odvolaní Anny Ištokovej, bytom Hoštinná 55,020 01 Púchov proti rozhodnutiu OÚ PÚ KO č. X 41/2018-3, ktorým sa vykonala oprava chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákona) v znení neskorších predpisov (PDF, 200 kB)

                                       Oznámenie o zverejnení (PDF, 168 kB)

22.6.2020

Rozhodnutie Vo3/2020 je rozhodnutím o odvolaní Anny Tomečkovej proti rozhodnutiu OÚ MY KO č. V 1714/2018, ktorým sa zastavilo konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľostí na základe dohody o vyporiadaní a zrušení podielového spoluvlastníctva (PDF, 213 kB)
                                     
                                        Oznámenie o vydaní -doručenie oznámením na úradnej tabuli úradu. (PDF, 166 kB)

19.12.2019

Rozhodnutie č. Xo 22/2019 (PDF, 185 kB)

                                       Oznámenie o vydaní -doručenie oznámením na úradnej tabuli úradu. (PDF, 169 kB)

13.11.2019

Oznámenie o vydaní rozhodnutia č. Vo  6/2019 (PDF, 166 kB)

Rozhodnutie č. Vo  6/2019 (PDF, 312 kB)

31.7.2018

Verejná vyhláška o ustanovení opatrovníka Borisovi Ondrejkovičovi, bytom  11 Tillington Street, Stratford ST 16 2 R9 Veľká Británia v konaní sp. zn.  Xo 12/2012 vedenom na Okresnom úrade Trenčín, odbore opravných prostriedkov“. (PDF, 3 MB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]