Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie-EIA

Oznamy a informácie  |  Správne konania  |  Posudzovanie vlyvov na životné prostredie - EIA  |  Ochrana prírody a krajiny

Informácia pre verejnosť EKOBAL, zverejnené dňa 02.04.2024 (PDF, 217 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „ Vodozádržné opatrenia pri odvodňovacích zariadeniach miestnych komunikácií  a lesných ciest ústiacich do lesných porastov“, zverejnené dňa 25. 03. 2024 (PDF, 958 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania na zmenu navrhovanej činnosti“ Prístavba administratívnej budovy a haly v areáli  RP HUJO spol. s.r.o.“, zverejnené dňa 21. 03. 2024 (PDF, 331 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „ Rekreačné chaty Zlatník“, zverejnené dňa 19. 03. 2024 (PDF, 412 kB)

Zámer navrhovanej činnosti „Vodozádržné opatrenia pri odvodňovacích zariadeniach miestnych komunikácií a lesných ciest do lesných porastov“, zverejnené dňa 13. 02. 2024 (PDF, 150 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ Prístavba administratívnej budovy  a haly v areáli  RP HUJO spol. s.r.o.“, zverejnené dňa 13. 02. 2024 (PDF, 147 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kotešová na roky 2023 - 2030“, zverejnené dňa 06.02.2024 (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť - územný plán obce Petrovice, zverejnené dňa 31.01.2024 (PDF, 142 kB)

Informácia pre verejnosť V. Rovné, zverejnené dňa 23.01.2024 (PDF, 215 kB)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kotešová  na roky 2023-2030, zverejnené dňa 03.01.2024 (PDF, 215 kB)

Informácia pre verejnosť: Rekreačné chaty Zlatník, zverejnené dňa 21. 12. 2023 (PDF, 152 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania“ VEĽKÉ ROVNÉ-IBV MALÁ DROTÁRIA“,  zverejnené dňa 19. 12. 2023 (PDF, 815 kB)

Strategický dokument „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Maršová –Rašov“, zverejnené dňa 03. 11. 2023  (PDF, 147 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2023+ “, zverejnené dňa 26.10.2023 (PDF, 214 kB)

Zámer „ Veľké Rovné –IBV Malá Drotária „. Termín zverejnenia: 26.10. – 17.11.2023, zverejnené dňa 26.10.2023 (PDF, 220 kB)

Záverečné stanovisko s posudzovania strategického dokumentu „ Územný plán obce Štiavnik“, zverejnené dňa 26.06.2023 (PDF, 631 kB)

Odborný Posudok UPN Štiavnik_exped - zverejnené dňa 31.03.2023 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Zberňa a výkupňa odpadov, Bytča“, zverejnené dňa 22.03.2023 (PDF, 663 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Stavebná úprava poľnohospodárskej budovy, SO 02-Polyfunkčný objekt, Stavebná úprava a nadstavba“, zverejnené dňa 15. 02. 2023 (PDF, 330 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Stavebná úprava poľnohospodárskej budovy, SO 02- polyfunkčný objekt, stavebná úprava, prístavba a nadstavba, zverejnené dňa 15.12.2022 (PDF, 216 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Výrobno-skladová hala, Expanzia IV A- zmena vo výstavbe a prevádzke“, zverejnené dňa 05. 12. 2022 (PDF, 683 kB)

Strategický dokument „ Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Hvozdnica“, zverejnené dňa 29. 11. 2022 (PDF, 425 kB)

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Štiavnik“, zverejnené dňa 23. 11. 2022 (PDF, 140 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „ Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kotešová, zverejnené dňa 10. 10. 2022 (PDF, 502 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „ Hypermarket Bytča“, zverejnené dňa 30. 09. 2022 (PDF, 593 kB)

Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kotešová, zverejnené 24. 08. 2022 (PDF, 147 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 6 ÚPN - SÚ Bytča, zverejnené 20. 07. 2022 (PDF, 147 kB)

Informácia pre verejnosť: Zámer "Hypermarket Bytča", zverejnené dňa 06. 07. 2022 (PDF, 152 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobno-skladová hala, Expanzia IV A- zmena vo výstavbe a prevádzke“, zverejnené dňa 24. 06. 2022 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „ Prístavba skladových priestorov  k hale s administratívnou časťou, Bytča“, zverejnené dňa 22. 06. 2022 (PDF, 495 kB)

Prístavba skladových priestorov k hale s administratívnou časťou , Bytča, zverejnené dňa 04.05.2022 (PDF, 219 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „ Kotešová  - Športový areál“, zverejnené dňa 29. 04. 2022 (PDF, 570 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Súľov- Hradná“, zverejnené dňa 21. 04. 2022 (PDF, 148 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „ Zariadenie na zber  a zhodnocovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel Bytča“, zverejnené dňa 14. 04. 2022 (PDF, 761 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „ RETAIL BOX BYTČA“, zverejnené dňa 12. 04. 2022 (PDF, 739 kB)

Z (PDF, 205 kB)ámer "Kotešová- športový areál", zverejnené dňa 22. 2. 2022 (PDF, 205 kB)

Zámer " RETAIL BOX BYTČA", zverejnené dňa 24. 01. 2022 (PDF, 154 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zberný dvor obce Kotešová“, zverejnené dňa 13. 12. 2021 (PDF, 344 kB)

Zariadenie na zber a zhodnocovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel Bytča, zverejnené dňa 5. 11. 2021 (PDF, 211 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní :Plán likvidácie štrkoviska – dobývací priestor Malá Bytča, lokalita „Pod búdami“ v k. ú. Malá Bytča, zverejnené dňa 19. 10. 2021 (PDF, 585 kB)

„Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „I/10 Kolárovice (Čiakov) )(most ev.č. 10-241, most ev.č. 10-242, most ev.č. 10-243, most ev.č. 10-244, most ev.č.10-245, most ev.č. 10- 246, most ev.č. 10-247, most ev.č. 10- 248, most ev.č. 10-249)“, zverejnené dňa 16. 08. 2021 (PDF, 422 kB)

Rozhodnutie vo veci zámeru navrhovanej činnosti “Zberný dvor obce Kotešová“, zverejnené dňa 30. 07. 2021 (PDF, 312 kB)

„Plán likvidácie štrkoviska – dobývací priestor Malá Bytča, lokalita „Pod búdami“ v k.ú. Malá Bytča “, zverejnené dňa 12. 07. 2021 (PDF, 65 kB)

Oznámenie  o zmene navrhovanej činnosti „I/10 Kolárovice (Čiakov) (most ev.č. 10- 241, most ev.č. 10- 242, most ev.č. 10- 243, most ev.č. 10- 244,most ev.č. 10- 245, most ev.č.  10- 246, most ev.č. 10- 247, most ev.č. 10- 248, most ev.č. 10- 249“, zverejnené dňa 15. 06. 2021 (PDF, 148 kB)

Zámer „Zberný dvor Kotešová“, zverejnené dňa 01. 06. 2021 (PDF, 66 kB)

Rozhodnutie - „Bytové domy 2 Maršová – Rašov“ zverejné dňa 11. 05. 2021 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Štiavnik – rozšírenie cintorína, zverejnené dňa 27. 04. 2021 (PDF, 345 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Priemyselný park Bytča- Rudé: Výrobno-skladová hala "TECHNOMETAL", Bytča, zverejnené dňa 20. 04. 2021 (PDF, 508 kB)

Rozhodnutie vydavé v zisťovacom konaní: Polyfunkčné bytové domy Bytča - Thurzove sady, zverejnené dňa 30. 03. 2021 (PDF, 22 MB)

Informácia pre verejnosť: Oznámenie o zmene činnosti "Štiavnik- rozšírenie cintorína", zverejnené 22. 03. 2021 (PDF, 64 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „I/10 Bytča – most 251“, zverejnené dňa 18. 03. 2021 (PDF, 427 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Bytové domy 2 Maršová-Rašov“, zverejnené dňa 18. 03. 2021 (PDF, 72 kB)

"Priemyselný park Bytča-Rudé: Výrobno-skladová hala “TECHNOMETAL", Bytča", zverejnené dňa 12. 03. 2021 (PDF, 140 kB)

Informácia pre verejnosť - I/10 Bytča – most 251, zverejnené dňa 10. 02. 2021 (PDF, 67 kB)

Informácia pre verejnosť: Zámer "polyfunkčné bytové domy Bytča- Thurzove sady" zverejnené dňa 19. 01. 2021 (PDF, 152 kB)