Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2021, piatok
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie-EIA

Oznamy a informácie  |  Správne konania  |  Posudzovanie vlyvov na životné prostredie - EIA  |  Ochrana prírody a krajiny

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní :Plán likvidácie štrkoviska – dobývací priestor Malá Bytča, lokalita „Pod búdami“ v k. ú. Malá Bytča, zverejnené dňa 19. 10. 2021 (PDF, 585 kB)

„Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „I/10 Kolárovice (Čiakov) )(most ev.č. 10-241, most ev.č. 10-242, most ev.č. 10-243, most ev.č. 10-244, most ev.č.10-245, most ev.č. 10- 246, most ev.č. 10-247, most ev.č. 10- 248, most ev.č. 10-249)“, zverejnené dňa 16. 08. 2021 (PDF, 422 kB)

Rozhodnutie vo veci zámeru navrhovanej činnosti “Zberný dvor obce Kotešová“, zverejnené dňa 30. 07. 2021 (PDF, 312 kB)

„Plán likvidácie štrkoviska – dobývací priestor Malá Bytča, lokalita „Pod búdami“ v k.ú. Malá Bytča “, zverejnené dňa 12. 07. 2021 (PDF, 65 kB)

Oznámenie  o zmene navrhovanej činnosti „I/10 Kolárovice (Čiakov) (most ev.č. 10- 241, most ev.č. 10- 242, most ev.č. 10- 243, most ev.č. 10- 244,most ev.č. 10- 245, most ev.č.  10- 246, most ev.č. 10- 247, most ev.č. 10- 248, most ev.č. 10- 249“, zverejnené dňa 15. 06. 2021 (PDF, 148 kB)

Zámer „Zberný dvor Kotešová“, zverejnené dňa 01. 06. 2021 (PDF, 66 kB)

Rozhodnutie - „Bytové domy 2 Maršová – Rašov“ zverejné dňa 11. 05. 2021 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Štiavnik – rozšírenie cintorína, zverejnené dňa 27. 04. 2021 (PDF, 345 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Priemyselný park Bytča- Rudé: Výrobno-skladová hala "TECHNOMETAL", Bytča, zverejnené dňa 20. 04. 2021 (PDF, 508 kB)

Rozhodnutie vydavé v zisťovacom konaní: Polyfunkčné bytové domy Bytča - Thurzove sady, zverejnené dňa 30. 03. 2021 (PDF, 22 MB)

Informácia pre verejnosť: Oznámenie o zmene činnosti "Štiavnik- rozšírenie cintorína", zverejnené 22. 03. 2021 (PDF, 64 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „I/10 Bytča – most 251“, zverejnené dňa 18. 03. 2021 (PDF, 427 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Bytové domy 2 Maršová-Rašov“, zverejnené dňa 18. 03. 2021 (PDF, 72 kB)

"Priemyselný park Bytča-Rudé: Výrobno-skladová hala “TECHNOMETAL", Bytča", zverejnené dňa 12. 03. 2021 (PDF, 140 kB)

Informácia pre verejnosť - I/10 Bytča – most 251, zverejnené dňa 10. 02. 2021 (PDF, 67 kB)

Informácia pre verejnosť: Zámer "polyfunkčné bytové domy Bytča- Thurzove sady" zverejnené dňa 19. 01. 2021 (PDF, 152 kB)