Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Žiadosti a tlačivá

Lesné hospodárstvo

Návrh na ustanovenie člena lesnej stráže (DOC, 29 kB)

Žiadosť o rozhodnutie v pochybnosti (DOC, 48 kB)

Žiadosť o vyňati (DOC, 57 kB)

Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov (DOC, 108 kB)

 

Poľovníctvo

Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (DOC, 37 kB)

    
Návrh na ustanovenie člena poľovníckej stráže 

  

Pozemkové spoločenstvá

Oznam o zmene údajov zapísaných v registri pozemkových spoločenstiev (DOC, 334 kB)

Návrh na zápis spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev (DOC, 279 kB)

 

Poľnohospodárska pôda

Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske  účely na čas kratší ako jeden rok  v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. (DOCX, 14 kB)

Žiadosť o trvalé/dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 17 ods. 4 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (DOCX, 21 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene druhu pozemku podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. (stavba vybudovaná  pred 25. júnom 1992) -  vplyvom ľudskej činnosti pozemok zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde (DOCX, 14 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde (DOCX, 14 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k vykonaným zmenám do 15 m2 v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (DOCX, 18 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy pre účely územného konania (DOC, 30 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 19 ods. 1 písm. b) zák. č. 220/2004 Z.z. – (stavba vybudovaná po 25. 6. 1992) – NEOPRÁVNENÝ ZÁBER (DOCX, 19 kB)

Žiadost o vydanie stanoviska §17 ods. 2a a §17 ods. 2c (DOC, 41 kB)

 

Vyjadrenia k reštitúciám

Žiadosť o vyjadrenie k uplatnenému reštitučnému nároku (DOCX, 13 kB)