Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 

Obvodné kolá súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany v školskom roku 2009/2010

Hasenie malých požiarov - Banská Bystrica
Mladí požiarnici - Žiar nad Hronom
Mladí zdravotníci - Kalinovo
Na štarte - Košice
Obľúbená streľba - Banská Bystrica
Orientácia na mape - Žilina
Prvá pomoc - Zvolen
Skúšanie masiek - Žilina
Skúška teoretických vedomostí - Zvolen
Testy CO - Piešťany
Testy CO - Stropkov
Testy CO - Stropkov
Topografia - Trenčín
Určenie azimutu - Žiar nad Hronom
Víťazi - Považská Bystrica
Výber otázky - Trenčín
Zdravotnícka príprava - Banská Bystrica