Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Kontakty

GENERÁLNY RIADITEĽ

plk. Ing. Marián Dritomský

Drieňová 22, 826 04, Bratislava
Telefón +421 2 48593223
Fax +421 2 48593340

Sekretariát generálneho riaditeľa

Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29
Telefón +421 2 48593222
Fax  +4212 48593340
                                                                                     


Odbor civilnej ochrany a krízového plánovania

RIADITEĽ: plk. Ing. Miloslav Ivica

Drieňová 22, 826 04 Bratislava
Telefón +421 2 48593295

sekretariát

Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29
Telefón +421 2 48593244


Odbor logistickej podpory

RIADITEĽKA: Ing. Mária DEMIKÁTOVÁ PhD.

Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29
Telefón +421 2 48593261


Odbor operačného riadenia

RIADITEĽ: Mgr. Miroslav Jancek

Drieňová 22, 826 04, Bratislava 29
Telefón +421 (2) 4859 3272

sekretariát

Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29
Telefón +421 2 48593039
 


Centrum bezpečnostnotechnických činností MV SR

RIADITEĽ: pplk. Mgr. Marián Díreš

Hlavná 285 , 95193, Topoľčianky
Telefón +421 376403830,
Fax +421 376403834


Stála služba

Stála služba

Drieňová 22, 826 04, Bratislava 29
Telefón +421 2 4859 3312
Fax +421 2 43411095