Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ oznamuje, že v termíne od 1.6.2018 do 22.6.2018 uskutoční prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK) za účelom stanovenia požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky:

Jednotný informačný a komunikačný systém pre riadenie bezpečnostných rizík a krízový manažment

Druh zákazky:

zákazka na dodanie tovaru a služieb

Množstvo a rozsah zákazky:

1

CPV:

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

Opis:

Jednotný informačný a komunikačný systém bude slúžiť na zabezpečenie toku informácií v režime „real-time“ a okamžitej reakcie a včasného varovania. Informačný systém by mal tiež podporovať riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou a krízovým plánovaním, pokrývať rôzne aspekty útokov a následky katastrof, ako napríklad hrozby a útoky v kyberpriestore, CBRN hrozby, atď., s priamym dopadom na infraštruktúru a obyvateľov SR. Okrem toho, plánovaný IT systém zabezpečí posilnenie úlohy národného centrálneho a monitorovacieho centra, ktoré je priamo prepojené s Európskym centrom pre riešenie mimoriadnych udalostí.

V prípade záujmu o účasť v PTK, resp. o poskytnutie informácií vymenených s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK kontaktujete verejného obstarávateľa elektronicky na mailovej adrese: TA.13G4@STQFUYR.S3S1G@