Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Súťažné disciplíny

1. Civilná ochrana

Táto disciplína sa skladá zo štyroch poddisciplín:

 • použitie ochrannej masky
 • improvizované prostriedky individuálnej ochrany
 • evakuačná batožina
 • rozoznávanie varovných signálov

2. Pohyb a pobyt v prírode

Každý člen súťažného družstva si na stanovišti vytiahne jednu zo štyroch otázok:

 • orientácia na mape pomocou kompasu alebo buzoly
 • meranie vzdialenosti na mape
 • odhad vzdialenosti v teréne
 • určovanie svetových strán v teréne

3. Zdravotnícka príprava

Disciplína je zameraná na ukážku správneho ošetrenia úrazu:

 • bezvedomie - zastavenie dýchania a srdcovej činnosti
 • vykĺbenie členka
 • otvorená zlomenina dolnej končatiny (predkolenia)
 • otvorená zlomenina hornej končatiny
 • zatvorená zlomenina predlaktia
 • popálenina

a telefonovania na číslo tiesňového volania „112“.

4. Hasenie malých požiarov

Členovia družstva spoločne vykonajú hasenie tzv. „džberovkou" na cieľ. V cieli na stojane je päť terčov (napr.: plechoviek) vedľa seba. Tieto plechovky musia zhodiť prúdom vody na jedinú náplň (objem nádrže ) džberovky. Vzdialenosť od prúdnice (striekacej čiary) po cieľ závisí od výkonu džberovky.

5. Streľba zo vzduchovky

Všetci členovia družstva strieľajú súčasne v polohe ležmo zo vzduchovej pušky na sklápacie terče. Organizátor určí iba jeden druh terča, rovnaký pre každého súťažiaceho, vzdialenosť terčov je 10 m. Každý súťažiaci má k dispozícii jeden „nástrelný“ a tri súťažné vzduchovkové projektily. Vzduchové pušky zabezpečuje organizátor, vlastné vzduchové pušky nie sú povolené.

6. Testy

Každý člen družstva dostane vlastnú verziu testu na vyplnenie. Test má 20 otázok. Každý člen družstva rieši test samostatne, vzájomná výpomoc je zakázaná. Testy nemožno riešiť na inom mieste a v inom čase, ako na príslušnom stanovišti. Otázky sú vo všetkých štyroch verziách testov totožné, ich poradie však musí byť zámerne zmenené.