Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Dobrovoľníci pomoci EÚ

dob_1

Dobrovoľníci pomoci EÚ (oficiálne: Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc) spájajú dobrovoľníkov a humanitárne organizácie z rôznych krajín a poskytujú praktickú podporu projektom humanitárnej pomoci. Účastníci programu musia mať viac ako 18 rokov a musia byť občanmi členského štátu EÚ alebo sú osobami s trvalým pobytom na území EÚ. Dobrovoľníkom sa hradia náklady na ubytovanie a cestovné, poistenie, priebežné vzdelávanie, mesačný príspevok („vreckové“) a príspevok na presídlenie alebo  pomoc s výdavkami na návrat domov. U záujemcov o dobrovoľníctvo, ktorí nemajú čas vycestovať do zahraničia existujú možnosti online dobrovoľníctva, pričom poskytujú podporu projektom humanitárnej pomoci bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

dob_2 


Prečo je dobrovoľníctvo dôležité?

Každý rok sú prírodnými katastrofami a katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou postihnuté milióny ľudí. Po katastrofe potrebuje postihnuté obyvateľstvo čistú vodu, prístrešie, potraviny a ochranu. Humanitárne organizácie ako prvé pomáhajú postihnutým na mieste. Katastrofy a krízy po celom svete dramaticky zvyšujú tlak na humanitárne organizácie a neustále je trvalý nedostatok kvalifikovaných dobrovoľníkov. Dobrovoľníci pomoci EÚ poskytujú európskym občanom príležitosť preukázať svoju solidaritu prostredníctvom spolupráce na humanitárnych projektoch na celom svete.

dob_3

zdroj: DG ECHO

Ako pomáhame?

Humanitárne organizácie potrebujú viac vyškolených ľudí, aby pomohli komunitám postihnutým katastrofami. Projekty dobrovoľníkov pomoci EÚ realizujú partneri – humanitárne organizácie so sídlom v EÚ a mimo EÚ.  Dobrovoľníci pomoci EÚ podporujú humanitárne organizácie technickou pomocou a prípravou dobrovoľníkov na humanitárnu činnosť. Dobrovoľníci pomoci EÚ umožňujú európskym občanom prispievať na humanitárnu pomoc v krajinách, kde je potrebná pomoc. Každý dobrovoľník v rámci programu absolvuje odbornú prípravu, ktorá pozostáva z online kurzu a praktickej prípravy na mieste. Odborná príprava pre dobrovoľníkov pomoci EÚ zabezpečuje, že dobrovoľníci sú dôkladne pripravení pred odchodom do krajiny mimo EÚ.

Humanitárne organizácie, ktoré plánujú vyslanie dobrovoľníkov v rámci programu Dobrovoľníci pomoci EÚ, musia pred predložením návrhu na vyslanie dobrovoľníkov dodržať normy iniciatívy týkajúce sa riadenia dobrovoľníkov a podstúpiť proces certifikácie, čím je zabezpečená vysoká úroveň riadenia a starostlivosti o dobrovoľníkov. Účastníci dobrovoľníckej pomoci EÚ nie sú nasadení na operácie reakcie na núdzové situácie ani do oblastí ozbrojeného konfliktu.

Program dobrovoľníci pomoci EÚ ponúka:

  • príležitosti pre občanov EÚ a ľudí s trvalým pobytom v EÚ stať sa dobrovoľníkmi v humanitárnych projektoch na celom svete a preukázať solidaritu s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc,
  • profesionálnu podporu  komunitám postihnutým katastrofou prostredníctvom vyškolených dobrovoľníkov,
  • budovanie kapacít pre miestnych členov organizácií a dobrovoľníkov poskytujúcich pomoc v krajinách postihnutých katastrofami,
  • technickú pomoc humanitárnym organizáciám so sídlom v EÚ poskytujúcim pomoc v krajinách postihnutých katastrofami.

 

Ďalšie informácie (v anglickom jazyku):

Voľné miesta dobrovoľníkov pomoci EÚ

https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en

Často kladené otázky k dobrovoľníkom pomoci EÚ

https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/humanitarian-aid/frequently-asked-questions-faq-eu-aid-volunteers_en

Ako sa prihlásiť

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/how-apply_en

Informačný bulletin (vrátane výsledkov výberu dobrovoľníkov)

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/newsletter_euav.pdf

 

V prípade, že potrebujete poradiť kontaktujte Národné kontaktné miesto Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc na e-mailovej adrese TA.13G4@FQHAA@, alebo prostredníctvom účtu Krízové riadenie na Facebooku