Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

História súťaže

V roku 1993 občianske združenie Zväz civilnej ochrany zorganizoval prvé kolá súťaže mladých záchranárov CO na 40 školách na Slovensku a 8 štvorčlenných zmiešaných družstiev (dvaja chlapci, dve dievčatá) bojovalo vo finále o majstra Slovenska.

Najmä od svojho 3. snemu v roku 1996 rozvinul zväz prostredníctvom oblastných organizácií osvetové programy zamerané na mládež a počty školskej mládeže, zapojenej do súťaže sa zvyšovali. Len pre porovnanie na piatej olympiáde mladých záchranárov CO v roku 1998 to už bolo 486 družstiev, ktoré začali bojovať o postup najprv do okresných resp. oblastných kôl až k celoštátnej súťaži.

V roku 2000 Ministerstvo školstva SR zaregistrovalo organizačný poriadok súťaže mladých záchranárov CO pre žiakov základných a stredných škôl SR a odporúčalo riaditeľom škôl v prípade záujmu uvoľňovať žiakov na uvedenú súťaž.

Okrem súťaží mladých záchranárov CO sa pravidelne každý rok konal tábor mladých záchranárov, ktorého sa zúčastňovalo 50 detí ročne.

V súvislosti s nezaradením Zväzu CO medzi spoločenské organizácie financované z rozpočtu Ministerstva vnútra SR a teda i avizovaným ukončením činnosti zväzu, Úrad civilnej ochrany MV SR v roku 2005 prevzal spolu s Krajskými úradmi a Obvodnými úradmi organizovanie súťaže mladých záchranárov CO.

V roku 2005 sa uskutočnilo 35 obvodných kôl, ktorých sa zúčastnilo 368 štvorčlenných zmiešaných družstiev. Celkovo v tom roku súťažilo na tejto súťaži 2000 žiakov z 313 základných škôl.

Rok 2006 zaznamenal nárast počtu žiakov. Uskutočnilo sa 43 obvodných kôl, ktorých sa zúčastnilo až 452 štvorčlenných zmiešaných družstiev. Všetkých kôl Súťaže mladých záchranárov CO sa zúčastnilo 2224 detí, ktoré reprezentovali 404 škôl a 4 družstvá z Maďarskej republiky.

Zároveň sa do popredia dostala potreba súťaž aktualizovať, prispôsobiť súčasným bezpečnostným rizikám i novým poznatkom. V roku 2007 preto do platnosti vstúpila nová Metodická príručka, ktorá zohľadňuje meniacu sa skladbu vedomostí a zručností, ktoré by mal každý občan ovládať. Je to predpoklad, aby súťaž obstála v konkurencii iných vedomostných, zručnostných a športových súťaží.

V súčasnosti sa pripravuje nová štruktúra súťaže a všetky súvisiace dokumenty. Platí Organizačný poriadok, ktorý zohľadňuje podmienky organizátorov – okresných úradov po zmenách v organizačnej štruktúre a mechanizme financovania orgánov miestnej štátnej správy v rámci prebiehajúcej reformy verejnej správy.