Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Workshop Trebišov 19.6.2014

Projekt „Systém včasného varovania Ukrajina - Slovenská republika“

Dňa 19.6. 2014 sa v hoteli Zemplín v Trebišove uskutočnil workshop k projektu „Systém včasného varovania Ukrajina - Slovenská republika“. Projekt rieši zabezpečenie včasného varovania obyvateľov vybraných obcí v prihraničnej oblasti v oboch zúčastnených štátoch predovšetkým pred rizikom povodní.

Na ohrozenom prihraničnom území bolo vybudovaných celkom 61 elektronických sirén, z toho na slovenskej strane 36 elektronických sirén na území 34 obcí a na ukrajinskej strane 25 elektronických sirén na území 21 obcí. Vybudovaný systém zabezpečí varovanie cca 394 000 obyvateľov na ohrozenom území z toho na území Slovenskej republiky
cca 43 000 obyvateľov a na ukrajinskej strane cca 351 000 obyvateľov.

Na slovenskej strane sú sirény diaľkovo ovládané rádiotelemetrickou sieťou  s využitím infraštruktúry rádiovej siete Ministerstva vnútra SR SITNO z varovacieho a vyrozumievacieho centra civilnej ochrany Okresného úradu v Košiciach. Na ukrajinskej strane sú ovládané z varovacieho centra v Užhorode. Súčinnosť pri varovaní obyvateľstva a vyrozumenia osôb medzi slovenskou a ukrajinskou stranou je zabezpečená na úrovni varovacích centier dátovým spojením s využitím verejných mobilných telekomunikačných sietí.

Workshop slávnostným príhovorom otvoril štátny tajomník ministerstva vnútra,  Jozef Buček za účasti predstaviteľov ministerstva vnútra, ukrajinských projektových partnerov, prednostov okresných úradov Košice, Michalovce, Sobrance, Trebišov a starostov obcí, v ktorých boli vybudované sirény.

Počas workshopu boli odprezentované prezentácie zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra, ukrajinskej Zakarpatskej agentúry pre investície inovácie a rozvoj a zástupcu programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013, prostredníctvom ktorého bol projekt spolufinancovaný. Na záver workshopu sa uskutočnila  tlačová konferencia, ktorú viedla generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra  Lenka Hmírová.

Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú čiastku 1,572 mil. EUR.  Realizácia je zabezpečovaná prostredníctvom grantu z Európskej únie vo výške 1,415 mil. EUR.