Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

O programe cezhraničnej spolupráce

Implementácia programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina je programovaná v rokoch 2007 – 2013 na vonkajšej hranici členských štátov EÚ a Ukrajiny. Program bol schválený Európskou komisiou dňa 23. septembra 2008. Alokácia programu je na úrovni 68.638.283 € z príspevku ENPI na obdobie 7 rokov.

Globálnym cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu medzi regiónmi Ukrajiny (Zakarpatská, Ivano-Frankivská a Černivetská oblasť) a oprávnenými a pridruženým územiami Maďarska, Rumunska a Slovenska s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji.

Program ponúka širokú škálu možností pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom štyroch priorít: Ekonomický a sociálny rozvoj, Zlepšenie kvality životného prostredia, Zvýšenie efektívnosti na hraniciach a Podpora spolupráce Ľudia ľuďom.


huskroua/huskroua_logo_sk                                          /huskroua_eu_logo_sk