Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

O projekte

 

uvod logo

 

 

O projekte

Systém včasného varovania Ukrajina, Slovenská republika

Cieľom projektu je riešenie systému včasného varovania obyvateľstva na území záplavových oblastí riek Uh, Tisa, Latorica a Bodrog v prihraničnej časti Slovenskej republiky a Ukrajiny. Vybudovaný varovný systém zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva pred účinkami prívalových povodní v ohrozených oblastiach. Výber obcí a miest bol vykonaný na základe zohľadnenia možného ohrozenia pri zaplavení oblastí na ohrozenom území. Realizácia projektu zabezpečí včasné varovanie 32 126 obyvateľov v 31 obciach v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance v Slovenskej republike    a 331 500 obyvateľov v 27 obciach na Ukrajine. Systém včasného varovania je založený na použití elektronických sirén riadených nezávislým rádiokomunikačným systémom. Celkovo bude inštalovaná sieť 61 elektronických sirén, z ktorých 36 kusov bude umiestnených na území Slovenska a 25 kusov na území Ukrajiny.

Navrhnutý systém včasného varovania obyvateľstva pozostáva z dvoch nezávislých častí vybudovaných na slovenskej a ukrajinskej strane.  Aktivácia systému varovania na slovenskej strane bude vykonávaná z existujúceho varovacieho a vyrozumievacieho centra civilnej ochrany Okresného úradu Košice.  Varovanie obyvateľstva v ohrozenej oblasti na Ukrajine zabezpečí novovybudované varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany v meste Užhorod.

Okrem včasného varovania obyvateľstva zabezpečí realizácia projektu tiež vyrozumenie príslušných štátnych orgánov, úradov a inštitúcií v rozsahu požadovanom platnou legislatívou a príslušnou dokumentáciou havarijného plánovania.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013

Hlavný projektový partner:        Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektový partneri:                   Oddelenie ochrany obyvateľstva Zakarpatskej oblastnej správy

                                                        Zakarpatská agentúra pre investície, inovácie a rozvoj

Miesto realizácie projektu:       Košický kraj, Slovenská republika,  Zakarpatská oblasť, Ukrajina

Termín začiatku realizácie:       1.3.2011

Termín ukončenia realizácie:   19.4.2014

Rozpočet projektu:                           1 572 357,00 EUR

Výška príspevku z rozpočtu EÚ:     1 415 121,00 EUR 

Identifikačné číslo grantu:             HUSKROUA/0901/136

Obr. Rozmiestnenie jednotlivých súčastí systému včasného varovania


mapka rozmiestnenia


 

 
huskroua/huskroua_logo_sk                                                             /huskroua_eu_logo_sk