Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Oblasti krízového riadenia

Sekcia krízového riadenia MV SR

 

Sekcia krízového riadenia ministerstva je odborným útvarom ministerstva pre integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, krízové riadenie, civilné núdzové plánovanie, ochranu kritickej infraštruktúry, hospodársku mobilizáciu, správu materiálu civilnej ochrany a humanitárnu pomoc.