Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2023, nedeľa
 

Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva

Už od roku 1999 vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia krízového riadenia populárno-náučné periodikum Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. Je adresované všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na plnení úloh zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ale aj všetkým čitateľom, ktorí sa o problematiku civilnej ochrany obyvateľstva zaujímajú. Na 60 plnofarebných stranách, v jednotlivých rubrikách revue prináša aktuálne informácie z civilnej ochrany, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania doma i vo svete, rozoberá problematiku integrovaného záchranného systému, publikuje práce odborníkov z oblasti protiradiačnej, protichemickej a protibiologickej (bakteriologickej) ochrany a krízového riadenia, uverejňuje metodické prílohy venované praktickému plneniu úloh CO. Samostatný priestor je venovaný samospráve. Predovšetkým starostovia obcí a učitelia vyučujúci učivo Ochrana života a zdravia nájdu v revue neoceniteľné zdroje informácií pre svoju prácu a návody na riešenie aktuálnych úloh v príprave obyvateľstva SR na sebaochranu a vzájomnú pomoc.

Adresa redakcie – Sekcia krízového riadenia MV
SR, pracovisko Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, revue Civilná ochrana
telefón: 0961 604 292, mobil:+421 908 277  482, e-mail: , TA.13G4@S1FRS4A.SQGRS@

Distribúcia a predplatné časopisu Civilná ochrana, revue
pre civilnú ochranu obyvateľstva: Sekcia krízového riadenia MV SR, pracovisko:
Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča

Objednávku na ročné predplatné revue CO
posielajte na adresu:
Sekcia krízového riadenia MV SR, pracovisko: Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča,
telefón: 0961 604 240, e-mail: TA.13G4@TYQHK.LG4F1SRA@Redakcia revue Civilná ochrana
Príboj 559
976 13 Slovenská Ľupča 
Telefón: 0961 604 292
E-mail: TA.13G4@S1FRS4A.SQGRS@

OBJEDNÁVKA revue CO na rok 2023 (DOC, 92 kB)


Revue civilnej ochrany, rok 2022:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co_1_2022 (PDF, 5 MB)  revue_co_2_2022 (PDF, 6 MB)  revue_co_3_2022 (PDF, 6 MB)

revue_co_1_2022_en (PDF, 1 MB)                                         revue_co_2_2022_en (PDF, 1 MB)                                         revue_co_3_2022_en (PDF, 1 MB)


Revue civilnej ochrany, rok 2021:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co_1_2021 (PDF, 6 MB)  Revue_CO_2021_2 (PDF, 6 MB)  revue_3_2021 (PDF, 7 MB)
revue_co_1_2021_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_2_2021_en (PDF, 2 MB)                                              revue_co_3_2021_en (PDF, 1 MB)

Revue_CO_2021_4 (PDF, 7 MB)  Revue_CO_2021_5_ (PDF, 5 MB)  revue CO 6 2021 na web_ (PDF, 6 MB)

revue_co_4_2021_en (PDF, 2 MB)                                       revue_co_5_2021_en (PDF, 1 MB)                                             revue_co_6_2021_en (PDF, 1 MB)


 

Revue civilnej ochrany, rok 2020:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co_1_2020 (PDF, 6 MB)  revue_co_2_2020 (PDF, 6 MB)  revue_co_3_2020 (PDF, 7 MB)

 revue_co_1_2020_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_2_2020_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_3_2020_en (PDF, 2 MB)

 revue_co_4_2020 (PDF, 7 MB)  revue_co_5_2020 (PDF, 7 MB)  revue_6_2020 (PDF, 7 MB)

revue_co_4_2020_en (PDF, 2 MB)                                          revue_co_5_2020_en (PDF, 1 MB)                                      revue_co_6_2020_en (PDF, 1 MB)                          


 

 Revue civilnej ochrany, rok 2019:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co_1_2019 (PDF, 8 MB)  revue_co_2_2019 (PDF, 6 MB)  revue_co_3_2019 (PDF, 7 MB)

revue_co_1_2019_en (PDF, 1 MB)                                           revue_co_2_2019_en (PDF, 1 MB)                                     revue_co_3_2019_en (PDF, 2 MB)

revue_co_4_2019 (PDF, 7 MB)  revue_co_5_2019 (PDF, 7 MB)  revue_co_6_2019 (PDF, 7 MB)

revue_co_4_2019_en (PDF, 2 MB)                                         revue_co_5_2019_en (PDF, 2 MB)                                        revue_co_6_2019_en (PDF, 2 MB)


 

Revue civilnej ochrany, rok 2018:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co_1_2018 (PDF, 6 MB) revue_co_2_2018 (PDF, 7 MB)  revue_co_3_2018 (PDF, 7 MB)
revue_co_1_2018_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_2_2018_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_3_2018_en (PDF, 1 MB)

revue_co_4_2018 (PDF, 7 MB) revue_co_5_2018 (PDF, 7 MB)  revue_co_6_2019

revue_co_4_2018_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_5_2018_en (PDF, 1 MB)                                        revue_co_6_2018_en         


 Revue civilnej ochrany, rok 2017:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revueCO_1_2017 (PDF, 7 MB) revueCO_2_2017 (PDF, 9 MB) REVUE_CO_3_2017 (PDF, 9 MB)
                                                                  revue_co_2_2017_en (PDF, 1 MB)                                      revue_co_3_2017_en (PDF, 2 MB)

revue_co_4_2017 (PDF, 8 MB) revue_co_2017/revue_CO_5_2017_na_web (PDF, 8 MB) revueCO_6_2017 (PDF, 10 MB)

revue_co_4_2017_en (PDF, 1 MB)                                        revue_co_5_2017_en (PDF, 2 MB)                                     revue_co_6_2017_en (PDF, 1 MB)Revue civilnej ochrany, rok 2016:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_1_2016 (PDF, 7 MB)  REVUE_2_2016 (PDF, 8 MB)  revue_co_3_2016 (PDF, 13 MB)

revue_CO_4_2016 (PDF, 9 MB)  REVUE_5_2016 (PDF, 7 MB)  REVUE_6_2016 (PDF, 7 MB)


 

 Revue civilnej ochrany, rok 2015:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co-2015_1 (PDF, 6 MB)  Revue_co_2015_2 (PDF, 5 MB)  revue_co_2015_3 (PDF, 5 MB)

revue_co_2015_4 (PDF, 8 MB)  REVUE_5_2015 (PDF, 7 MB)  REVUE_6_2015

(PDF, 8 MB)


Revue civilnej ochrany, rok 2014:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue CO1_2014 (PDF, 4 MB)  Revue CO_2_2014 (PDF, 5 MB)  revue co 3_2014 (PDF, 4 MB)

Revue CO_4_2014 (PDF, 5 MB)  Revue CO_5_2014 (PDF, 5 MB)  Revue CO_6_2014 (PDF, 6 MB)

Mimoriadne vydanie pre starostov obcí

Mimoriadne vydanie pre starostov obcí (PDF, 2 MB)


 

Revue civilnej ochrany, rok 2013:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue 1/2013 (PDF, 3 MB)  revue 2/2013 (PDF, 6 MB)  revue 3/2013 (PDF, 6 MB)

Revue 4/2013 (PDF, 4 MB)  revue 5/2013 (PDF, 4 MB)  revue 6/2013 (PDF, 3 MB)


 

Revue civilnej ochrany, rok 2012 (kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

CO Revue 1/2012 (PDF, 16 MB)  CO Revue 2/2012 (PDF, 15 MB)  CO Revue 3/2012 (PDF, 5 MB)

 

CO Revue 4/2012 (PDF, 3 MB)  CO Revue 5/2012 (PDF, 4 MB)  CO Revue 6/2012 (PDF, 3 MB)


 

Revue civilnej ochrany, rok 2011 (kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte):

CO Revue 1/2011 (PDF, 4 MB)  CO Revue 2/2011 (PDF, 25 MB)  CO Revue 3/2011 (PDF, 32 MB)

CO_Revue_4_2011 (PDF, 3 MB)  CO Revue 5/2011 (PDF, 5 MB)  CO Revue 6/2011 (PDF, 3 MB)