Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/006246:SD zo dňa 15.01.2020, zverejnené 15.01.2020 (35,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu "Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa" č. OU-BB-OVBP2-2020/005775-2 zo dňa 14.01.2020, zverejnené 15.01.2020 (530,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/005709:SD zo dňa 10.01.2020, zverejnené 10.01.2019 (33,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/005442:SD zo dňa 08.01.2020, zverejnené 10.01.2019 (36,2 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Ing. Radovana Hajnáka, zverejnené 09.01.2019 (286,8 kB) pdf
OU-BB-OVBP2-2019-039276-02-Rimavská Sobota-okružná križovatka - zamietnutie návrhu na umiestnenie stavby, zverejnené 10.12.2019 (565,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/038273:SD zo dňa 27.11.2019, zverejnené 27.11.2019 (37,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/036696:SD zo dňa 12.11.2019, zverejnené 12.11.2019 (51,0 kB) pdf
OU-BB-OVBP2-2019-036289-02-Banská Bystrica - obytný súbor Quartetto - zmena územného rozhodnutia, zverejnené 11.11.2019 (984,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/035349:SD zo dňa 28.10.2019, zverejnené 29.10.2019 (37,4 kB) pdf
Rozhodnutie č. OU-BB-OVBP2-2019-029494-3 - § 65 ods. 2 správneho poriadku, zverejnené 16.10.2019 (284,7 kB) pdf
Rozhodnutie č. OU-BB-OVBP2-2019/028920-8 z 09.10.2019, zverejnené dňa 11.10.2019 (575,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/033276:SD zo dňa 03.10.2019, zverejnené 08.10.2019 (36,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/033275:SD zo dňa 03.10.2019, zverejnené 08.10.2019 (37,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/032095:SD zo dňa 26.09.2019, zverejnené 08.10.2019 (36,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/032094:SD zo dňa 26.09.2019, zverejnené 08.10.2019 (37,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/031863:SD zo dňa 19.09.2019, zverejnené 19.09.2019 (36,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/031423:SD zo dňa 16.09.2019, zverejnené 18.09.2019 (151,8 kB) pdf
Rozhodnutie č. OU-BB-OVBP2-2019/016960-5 PN zo dňa 10.09.2019, zverejnené 13.09.2019 (642,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/030838:SD zo dňa 11.09.2019, zverejnené 12.09.2019 (37,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/030737:SD zo dňa 10.09.2019, zverejnené 12.09.2019 (33,6 kB) pdf
OU-BB-OVBP2-2019-028480-02-Banská Bystrica-radová zástavba a polyfunkčný objekt Belveder-rozhodnutie o proteste prokurátora, zverejnené 16.08.2019 (199,1 kB) pdf
OU-BB-OVBP2-2019-028383-02-Breziny - Prístupová cesta a inž. siete-zmena a potvrdenie územného rozhodnutia, zverejnené 15.08.2019 (368,7 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/027601:SD zo dňa 06.08.2019, zverejnené 09.08.2019 (40,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/027487:SD zo dňa 02.08.2019, zverejnené 09.08.2019 (34,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/027017:SD zo dňa 30.07.2019, zverejnené 31.07.2019 (153,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/026707:SD zo dňa 30.07.2019, zverejnené 31.07.2019 (152,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/026423:SD zo dňa 24.07.2019, zverejnené 24.07.2019 (38,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/026219:SD zo dňa 23.07.2019, zverejnené 24.07.2019 (36,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/025574:SD zo dňa 17.07.2019, zverejnené 17.07.2019 (36,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/025573:SD zo dňa 17.07.2019, zverejnené 17.07.2019 (36,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/025182:SD zo dňa 15.07.2019, zverejnené 17.07.2019 (42,0 kB) pdf
Rozhodnutie číslo OU-BB-OVBP2-2019-025088-02-BX - Rozhodnutie o odvolaní proti stav.povoleniu - Obnova bytového domu Horná Mičiná 176, zverejnené 15.07.2019 (210,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/021338:SD zo dňa 07.06.2019, zverejnené 07.06.2019 (36,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/020949:SD zo dňa 04.06.2019, zverejnené 07.06.2019 (37,9 kB) pdf
Rozhodnutie pod č. OU-BB-OSZP3-2019/004101-020 zo dňa 24.05.2019, zverejnené 30.05.2019 (1,5 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/019722:SD zo dňa 22.05.2019, zverejnené 24.05.2019 (39,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/019625:SD zo dňa 21.05.2019, zverejnené 24.05.2019 (38,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2018/010127:SD zo dňa 07.02.2018, zverejnené 09.02.2018 (41,9 kB) pdf
Upovedomenie o obsahu odvolania, zverejnené 20.02.2018 (1,0 MB) pdf
OU-BB-OVBP2-2018/009928/04-BX - Kordíky- Rekonfigurácua základňovej stanice - potvrdenie rozhodnutia o zamietnutí vydania stavebného povolenia, zverejnené 22.02.2018 (1,9 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Anny Filipkovej a Stanislavy Lichej, zverejnené 02.05.2018 (602,1 kB) pdf
Doložka právoplatnosti rozhodnutia MDaV SR č. 07546-2018-SV-8037, zverejnené 22.05.2018 (397,9 kB) pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v obsahu rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 07546-2018-8037, zverejnené 31.05.2018 (410,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - "Rozhodnutie o odvolaní proti územnému rozhodnutiu stavby - Polyfunkčný objekt Detva", zverejnené 11.06.2018 (2,2 MB) pdf
Rozhodnutie OU-BB-OVBP2-2018/028857-2 zo dňa 17. 10. 2018 - Brezno kasárne - komunikácie a technická infraštruktúra, zverejnené 18.10.2018 (2,4 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/007134:SD zo dňa 15.01.2019, zverejnené 15.01.2019 (555,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/008283:SD zo dňa 25.01.2019, zverejnené 25.01.2019 (518,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/008741:SD zo dňa 30.01.2019, zverejnené 31.01.2019 (473,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/010474:SD zo dňa 19.02.2019, zverejnené 19.02.2019 (498,4 kB) pdf
Realizácia optických sietí HM-1 Horná Mičiná - zrušenie rozhodnutia o zastavení konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia, zverejnené 20.02.2019 (1,3 MB) pdf
Zvolen - Polyfunkčný dom Zlatý potok - oznámenie k odvolaniu proti územnému rozhodnutiu, zverejnené 26.02.2019 (1,5 MB) pdf
Zvolen - Polyfunkčný dom Zlatý potok - oznámenie začatia konania o preskúmaní zákonnosti územného rozhodnutia mimo odvolacie konanie, zverejnené 26.02.2019 (1,6 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/011681:SD zo dňa 28.01.2019, zverejnené 01.03.2019 (39,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/014389:SD zo dňa 26.03.2019, zverejnené 27.03.2019 (41,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/014440:SD zo dňa 26.03.2019, zverejnené 27.03.2019 (38,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/015661:SD zo dňa 08.04.2019, zverejnené 08.04.2019 (153,1 kB) pdf
OU-BB-OVBP2-2019-011276-03-Zvolen-Polyfunkčný dom Zlatý potok -zrušenie územného rozhodnutia mimo odvolacie konanie, zverejnené 11.04.2019 (2,0 MB) pdf
R1 Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky" - zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, zverejnené 12.04.2019 (3,8 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/016674:SD zo dňa 18.04.2019, zverejnené 23.04.2019 (37,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2019/016676:SD zo dňa 18.04.2019, zverejnené 23.04.2019 (38,5 kB) pdf