Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/022586:SD zo dňa 03.08.2020, zverejnené 04.08.2020 (39,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/022854:SD zo dňa 03.08.2020, zverejnené 04.08.2020 (35,7 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BB-OVBP2-2020/020291-2 SA zo dňa 21.07.2020 vo veci umiestnenia stavby: ,,Bytové domy, Kubániho ulica Zvolen", zverejnené 23.07.2020 (840,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania č. OU-BB-OVBP2-2020/021499-2 SA "Protihluková stena Banská Bystrica" líniová stavba, zverejnené 17.07.2020 (1,7 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/018918:SD zo dňa 18.06.2020, zverejnené 24.06.2020 (36,0 kB) pdf
Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR o proteste prokurátora - "Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná" v k. ú. Divín, zverejnené 15.06.2020 (575,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - OU-BB-OVBP2-2020-017527-02-Zvolen-rekonštrukcia školského športového areálu-zrušenie stavebného povolenia, zverejnené 04.06.2020 (499,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/017334:SD zo dňa 29.05.2020, zverejnené 29.05.2020 (37,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/016532:SD zo dňa 18.05.2020, zverejnené 18.05.2020 (35,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/016294:SD zo dňa 13.05.2020, zverejnené 14.05.2020 (35,9 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BB- OVBP2-2020-015350-02-BX zo dňa 04. 05. 2020 - Hnúšťa m. č. Polom - zrušenie rozhodnutia o dodatočnom povolení prístavby rekreačného domu, zverejnené 05.05.2020 (458,3 kB) pdf
Verejná vyhláška OU-BB-OVBP2-2020-015116-003 zo dňa 29. 04. 2020 - Lovčica - Trubín - Ćerpacia stanica PHM - rozhodnutie o odvolaní, zverejnené 29.04.2020 (438,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie MDV SR č. 06587/2020/SV/25056 zo dňa 17.03.2020, zverejnené 25.03.2020 (389,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie č.OU-BB-OVBP-2020/006353-2 zo dňa 29.01.2020 vo veci ,,Bytový dom - Banská Bystrica - Uhlisko" v katastrálnom území Banská Bystrica - rozhodnutie o odvolaní proti územnému rozhodnutiu, zverejnené 29.01.2020 (1,1 MB) pdf