Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - OU-BB-OVBP2-2020-017527-02-Zvolen-rekonštrukcia školského športového areálu-zrušenie stavebného povolenia, zverejnené 04.06.2020 (499,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/017334:SD zo dňa 29.05.2020, zverejnené 29.05.2020 (37,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - ,,Rodinný dom" na pozemkoch parc. č. C-KN 232/5, C-KN 232/9, C-KN 232/11 v k. ú. Baďan pre stavebníka Jána Kollára, Baďan 25, 969 01 Baďan, zverejnené 29.05.2020 (540,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/016532:SD zo dňa 18.05.2020, zverejnené 18.05.2020 (35,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/016294:SD zo dňa 13.05.2020, zverejnené 14.05.2020 (35,9 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BB- OVBP2-2020-015350-02-BX zo dňa 04. 05. 2020 - Hnúšťa m. č. Polom - zrušenie rozhodnutia o dodatočnom povolení prístavby rekreačného domu, zverejnené 05.05.2020 (458,3 kB) pdf
Verejná vyhláška OU-BB-OVBP2-2020-015116-003 zo dňa 29. 04. 2020 - Lovčica - Trubín - Ćerpacia stanica PHM - rozhodnutie o odvolaní, zverejnené 29.04.2020 (438,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie MDV SR č. 06587/2020/SV/25056 zo dňa 17.03.2020, zverejnené 25.03.2020 (389,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie č.OU-BB-OVBP-2020/006353-2 zo dňa 29.01.2020 vo veci ,,Bytový dom - Banská Bystrica - Uhlisko" v katastrálnom území Banská Bystrica - rozhodnutie o odvolaní proti územnému rozhodnutiu, zverejnené 29.01.2020 (1,1 MB) pdf