Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

JPÚ Devínska Nová Ves, lokalitá Pobočné


:


Oznámenie o zápise projektu JPÚ DNV, lokalita Pobočné
21. 09. 2015

Oznámenie Okresného úradu, Katastrálneho odboru o zápise Projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné.

Verejná vyhláška
15. 07. 2015

Verejná vyhláška Sp.zn. OÚ-BA-PLO-2015/135396/OKU zo dňa 15.7.2015, ktorou sa doručuje Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné združeniu účastníkov a zverejňuje sa v zmysle ust. § 14 ods.4 zákona 330/1991 Zb. na...

Verejná vyhláška
15. 07. 2015

Verejná vyhláška Sp.zn. OÚ-BA-PLO-2015/102367/OKU zo dňa 26.5.2015, ktorou sa doručuje Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné, združeniu účastníkov a zverejňuje sa v zmysle ust. § 14 ods.1 zákona 330/1991 Zb. na verejné...

Verejná vyhláška
21. 04. 2015

Verejná vyhláška sp.zn. OU-BA-PLO-2015/74672 zo dňa 17.4.2015, ktorou sa doručuje Rozhodnutie o schválení projektu JPÚ Devínska Nová ves, loklaita Pobočné združeniu účastníkov a zverejňuje sa v zmysle ust. § 13 ods.1 zákona 330/1991 Zb. na verejné nahliadnutie.

Verejná vyhláška, lokalita Pobočné
09. 02. 2015

Verejná vyhláška Sp. zn. OU –BA-PLO-2015/20224 zo dňa 06.02.2015, ktorou sa doručuje projekt JPÚ združeniu účastníkov a zverejňuje v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. na verejné nahliadnutie.

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie pozemkov - JPÚ DNV Pobočné
10. 12. 2014

Dňa 29.09.2014 Okresný úrad Bratislava Pozemkový a lesný odbor oznámil, že Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v jednoduchých pozemkových úpravách realizovaných v k. ú. Devínska Nová Ves lokalita Pobočné sú platné- § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

Výzva dedičom
19. 11. 2014

Verejná vyhláška
19. 08. 2014

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]