Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

JPÚ DNV-Vápenice


:


Rozhodnutie - schválenie VZFU
05. 06. 2024

Zverejnenie VZFU
01. 03. 2024

Podklady k všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia pod Názvom VZFU Vápenice
16. 01. 2023

Schválenie registra pôvodného stavu
03. 10. 2022

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor
11. 09. 2017

v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou Č.k. 42373/2015, 14089/2017, Zn. OU-BA-PLO-2017/176768/OKU z 04.09.2017 Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Devínska Nová Ves, lokalita Vápenice realizovaných v časti katastrálneho územia Devínska...

Pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav DNV, lokalita Vápenice
09. 05. 2017

v časti k.ú. DNV, ktoré sa oskutoční dňa 30. mája 2017 o 16:00 hod., v Dome kultúry Istra Centrum, Hradištná 43, 84107 Bratislava - Devínska Nová Ves.

Zápisnica Sp.zn. OU-BA-PLO-216/181626/OKU zo dňa 05.09.2016 o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Devínska Nová Ves, lokalita Vápenice
05. 05. 2017

Verejná vyhláška Sp. zn. OU-BA-PLO-2016/257143/OKU zo dňa 28.12.2016
30. 12. 2016

ktorou sa povoľujú pozemkové úpravy v časti k.ú. DNV, lok. Vápenice, a to so zjednodušenou dokumentáciou vo forme jednoduchých pozemkových úprav.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]