Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

JPÚ Kunov - Koncové diely

30/07/2020

Verejná vyhláška 11/2020 - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania (VZFÚ) (PDF, 1 MB)   VZFÚ - technická správa - návrh (PDF, 1 MB)   VZFÚ - Grafická časť - návrh (PDF, 79 kB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Kunov –Koncové diely boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.11/2020 z 29.7.2020

08/06/2020

Verejná vyhláška č. 08/2020 (PDF, 54 kB)

Register pôvodného stavu projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Kunov –Koncové diely bol schválený Verejnou vyhláškou č.8/2020 z 5.6.2020 pod. č.j. OU-SE-PLO-2020/000041-083

06/03/2020

Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav (PDF, 441 kB)

Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Kunov-Koncové diely bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.4/2020 č.j. OU-SE-PLO/2020/000041/Mar-zverejnenie RPS/K/KD dňa 6.3.2020

16/10/2019

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie (PDF, 25 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Kunov - Koncové diely

Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia (PDF, 107 kB)

Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v k. ú.  Kunov- Koncové diely

Návrh členov predstavenstva (PDF, 78 kB)

Návrh členov predstavenstva Združenia účastníkov JPÚ v k.ú. Kunov- Koncové diely

03/07/2019

Verejná vyhláška č. 7/2019 (PDF, 364 kB)

Projekt JPÚ Kunov –Koncové diely bol povolený rozhodnutím č.j.:OU-SE-PLO/2019/003860/Mar/pov_JPÚ_K/KD

z 25.6.2019, zverejneným Verejnou vyhláškou č.7/2019

06/03/2019

Verejná vyhláška č. 3/2019 (PDF, 291 kB)

Okresný úrad Senica pozemkový a lesný odbor nariaďuje prípravné konanie

Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Kunov v lokalite Koncové diely,

Verejnou vyhláškou č.3/2019 č.j.:OU-SE-PLO/2019/003860/Mar