Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

JPÚ Podbranč - Majeríčky

13/01/2023

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, schválil vykonanie projektu Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč – Majeríčky rozhodnutím č. OU-SE-PLO-2023/000256-094 zo dňa 12. 1.2023 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 1/2023 (PDF, 1 MB)

15/08/2022

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, nariadil vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč – Majeríčky pod č. OU-SE-PLO-2022/000194-090 zo dňa 12.8.2022.
Nariadenie vykonania sa doručuje verejnou vyhláškou č. 20/2022. (PDF, 548 kB)

01/07/2022

Projekt pozemkových úprav v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky bol schválený rozhodnutím č. j.: OU-SE-PLO-2022/000194 – 086 zo dňa 1. 7. 2022. (PDF, 339 kB)

Rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou č.
17/2022 (PDF, 339 kB)

10/05/2022

Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky (PDF, 77 kB)   Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky (PDF, 185 kB)   Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky (PDF, 73 kB)   Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky (PDF, 71 kB)

Oznámenie o zverejnení Registra nového stavu v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky bolo vydané dňa 9. 5. 2022 pod č. j. OU-SE-PLO-2022/000194-078. Oznámenie sa
doručuje verejnou vyhláškou č. 11/2022

06/09/2021

Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky (PDF, 506 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, zverejňuje návrh Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky

16/07/2021

Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky (PDF, 7 MB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky.

Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky bolo vydané dňa 14. 7. 2021 pod č. j. OU-SE-PLO-2021/001085-063. Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 14/2021.

01/06/2021

Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky (PDF, 7 MB)

Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky

Oznámenie o zverejnení návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky bolo vydané dňa 31. 5. 2021 pod č. j. OU-SE-PLO-2021/001085-056.Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 11/2021

06/04/2021

Schválenie Registera pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč – Majeríčky (PDF, 80 kB)

Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč – Majeríčky bol schválený
Okresným úradom Senica, pozemkovým a lesným odborom, dňa 6.4.2021 pod číslom OU-SE-PLO-2021/0001085-53

03/03/2021

Verejná vyhláška 05/2021 (PDF, 217 kB)   Register pôvodného stavu - grafická časť (PDF, 42 kB)   Register pôvodného stavu - časť_B1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia_bez_RČ (PDF, 74 kB)

Register pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav  v časti k. ú. Podbranč – Majeríčky, bol zverejnený
Verejnou vyhláškou č. 05/2021, č.j.OU-SE-PLO-2021/001085-045 zo dňa 2. 3. 2021

26/08/2020

Ustanovenie znalca (PDF, 519 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, ustanovil znalca pre vyhotovenie znaleckého posudku na ocenenie pozemkov v obvode JPÚ v časti k. ú. Podbranč Majeríčky rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO-2020/0003704-znalec, zo dňa 24. 8. 2020

20/07/2020

Rozhodnutie o povolení JPÚ Podbranč - Majeričky (PDF, 540 kB)   Príloha č. 1 - Mapa povolenie (PDF, 38 kB)   Príloha č. 2 - Komplexný urbanistický návrh (PDF, 956 kB)

Povolenie JPÚ v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky

Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Podbranč - Majeríčky boli povolené rozhodnutím Okresného úradu Senica, pozemkového a lesného odboru, č. j. OU-SE-PLO-2020/0003704-povolenie zo dňa 17. 7. 2020. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 9/2020

05/03/2020

Nariadenie prípravného konania (PDF, 487 kB)    Navrhovaný obvod JPÚ - príloha 1 (PDF, 75 kB)    Komplexný urabanistický návrh - Príloha 2 (PDF, 956 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, nariadil prípravné konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč – lokalita Majeríčky pod č. j. OU-SE-PLO-2020/0003704 zo dňa 3. 3. 2020. Nariadenie prípravného konania je doručované známym účastníkom do vlastných rúk a ostatným účastníkom verejnou vyhláškou č. 5/2020