Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

JPÚ Podbranč - Majeríčky

20/07/2020

Rozhodnutie o povolení JPÚ Podbranč - Majeričky (PDF, 540 kB)   Príloha č. 1 - Mapa povolenie (PDF, 38 kB)   Príloha č. 2 - Komplexný urbanistický návrh (PDF, 956 kB)

Povolenie JPÚ v časti k. ú. Podbranč - Majeríčky

Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Podbranč - Majeríčky boli povolené rozhodnutím Okresného úradu Senica, pozemkového a lesného odboru, č. j. OU-SE-PLO-2020/0003704-povolenie zo dňa 17. 7. 2020. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 9/2020

05/03/2020

Nariadenie prípravného konania (PDF, 487 kB)    Navrhovaný obvod JPÚ - príloha 1 (PDF, 75 kB)    Komplexný urabanistický návrh - Príloha 2 (PDF, 956 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, nariadil prípravné konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Podbranč – lokalita Majeríčky pod č. j. OU-SE-PLO-2020/0003704 zo dňa 3. 3. 2020. Nariadenie prípravného konania je doručované známym účastníkom do vlastných rúk a ostatným účastníkom verejnou vyhláškou č. 5/2020