Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. marec 2023, štvrtok
 

JPÚ Podunajské Biskupice


:


Verejná vyhláška č.k. 398/2011, 14986/2017, Sp. zn. OU-BA-PLO-2017/43747/OKU
03. 03. 2017

zo dňa 28.02.2017, ktorou sa vyzývajú účastníci konania o vyjadrenie sa k odvolaniu proti rozhodnutiu Sp. zn. OU-BA-PLO-2017/9886/OKU zo dňa 16.01.2017 v projektejednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k.ú. Podunajské Biskupice, lok. Prvý diel

Verejná vyhláška Sp.zn. OU-BA-PLO-2017/9905/OKU zo dňa 16.1.2017
23. 01. 2017

ktorou sa doručuje a zverejňuje Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k.ú. Podunajské Biskupice, lok. Prvý diel na verejné nahliadnutie.

Verejná vyhláška - Zverejnenie Registra pôvodneho stavu
30. 09. 2015

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav realizovaných v k. ú. Podunajské Biskupice, lokalita Prvý diel, Register pôvodného stavu (RPS).

Verejná vyhláška Sp.zn. OÚ-BA-PLO-2015/121658/OKU zo dňa 23.06.2015
03. 07. 2015

ktorou sa doručuje Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Podunajské Biskupice, lokalita Prvý diel združeniu účastníkov a zverejňuje sa v zmysle ust. § 4 ods.5 zákona 330/1991 Zb. na verejné nahliadnutie.

Záznam z pracovného stretnutia JPÚ členov predstavenstva zo dňa 15.5.2015
02. 07. 2015

– prešetrenie hranice obvodu projektu pochôdzkou v teréne, prešetrenie druhov pozemkov.

Záznam z pracovného stretnutia JPÚ členov predstavenstva zo dňa 17.4.2015
01. 07. 2015

– voľba predsedu, podpredsedu, zapisovateľa, splnomocnenca na preberanie písomností.

Záznam z Ustanovujúceho zhromaždenia Jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v k.ú. Podunajské Biskupice, lokalita Prvý diel, konané dňa 16.3.2015
06. 05. 2015

Pozvánka JPÚ Podunajské Biskupice, lokalita Prvý diel.
10. 02. 2015

Pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ Podunajské Biskupice, lokalita Prvý diel, ktoré sa uskutoční dňa 16.03.2015 o 16:00 hod. v Dome kultúry Vetvár, Biskupská 15, Bratislava.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]