Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

JPÚ Rusovce - Hlavatého sad


:


Oznámenie o zverejnení návrhu rozdeľovacieho plánu
17. 08. 2020

Verejná vyhláška
21. 03. 2018

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad vykonávaných v časti katastrálneho územia Rusovce Verejnou vyhláškou Č...

Verejná vyhláška
11. 12. 2017

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou Č.k. 41567/14, 15833/2017, Zn.OU-BA-PLO-2017/197853/OKU z 02.10.2017 Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad realizovaných v k. ú. Rusovce,...

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o schválení VZFU_JPÚ Hlavatého sad
15. 03. 2017

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou č.k. 41567/14, 15833/2017, Sp. zn. OU-BA-PLO-2017/52712/OKU z 09.03.2017 Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad realizovaných v k.ú....

Verejná vyhláška
16. 12. 2016

Verejná vyhláška Sp. zn. OU-BA-PLO-2016/245041/OKU zo dňa 12. decembra 2016, ktorou sa zverejňuje návrh Všeobecných zásad usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad, vykonávaných v časti kat.územia Rusovce, doručuje sa návrh Všeobecných zásad usporiadania...

Verejná vyhláška
13. 04. 2016

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou Č.k.11847/2016, 4567/14, Sp.zn.OU-BA-PLO-2016/39826/OKU z 05. apríla 2016 Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad realizovaných v časti k...

Verejná vyhláška
16. 02. 2016

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad vykonavaných v časti katastrálneho územia Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 03. marca 2015 o 9:45 hod. v malej zasadacej miestnosti Miestneho úradu MČ Bratislava - Rusovce, Vývojova ulica č. 8, 851 10...

Rozhodnutie o povolení JPÚ Hlavatého sad podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách zo dňa 07. decembra 2015
09. 12. 2015

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]