Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

JPÚ Rusovce - Hlavatého sad


:


Zápisnica z rokovania prípravného výboru projektu JPÚ Hlavatého sad Sp. zn. OU-BA-PLO-2015/3286/204086/MSO zo dňa 27.októbra 2015
13. 11. 2015

Zápisnica z rokovania komisie na zisťovanie priebehu hraníc obvodu projektu JPÚ Hlavatého sad a zmien druhov pozemkov Sp. zn. OU-BA-PLO-2015/3286/204086/MSO zo dňa 27. októbra 2015.
13. 11. 2015

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY
13. 11. 2015

stanovené Okresným úradom Bratislava, Pozemkovým a lesným odborom, so sídlom Trenčianska 55, 821 09 Bratislava a Okresným úradom Bratislava, Katastrálným odborom, so sídlom Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava pre jednoduché pozemkové úpravy Hlavatého sad v časti katastrálneho územia Rusovce.

Zápisnica Sp. zn. OU-BA-PLO-2015/205587/MSO zo dňa 02.11.2015 o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ Hlavatého sad v časti katastrálneho územia Rusovce
04. 11. 2015

Verejná vyhláška Sp. zn. OU-BA-PLO-2015/137721/MSO zo dňa 20.08.2015
25. 08. 2015

ktorou sa nariaďuje konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav (prípravné konanie) v časti katastrálneho územia Rusovce, lokalita Hlavatého sad z dôvodu uvedeného v ustanovení § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 330/1991 Zb.

«  1 | 2
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]