Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. marec 2023, štvrtok
 

JPÚ Vajnory, lokalitá Nemecká dolina - Koncové


:


Schválenie vykonanie projektu
19. 01. 2023

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav
07. 10. 2022

Plán prechodu- grafická časť
06. 10. 2022

Verejná vyhláška – Schválenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Vajnory, lokalita Nemecká dolina
25. 08. 2022

Oznámenie o Verejnej vyhláške zverejnenia rozdeľovacieho plánu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové
28. 04. 2022

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov, k.ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina
24. 06. 2020

Verejná vyhláška Sp.zn.OU-BA-PLO-2018/136972-GRO z 9.7.2018
12. 07. 2018

ktorou sa doručuje Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPU v časti katastrálneho územia Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové

Verejná vyhláška
06. 09. 2017

Okresný úrad BA, pozemkový a lesný odbor vzmysle paragrafu 10 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou č.k.: 6729/2010, 1990/2017, Zn.:OU-BA-PLO-2017/169590/OKU zo dňa 24.08.2017 Združeniu účastníkov JPÚ Vajnory, lok. Nemecká dolina - Koncové realizovaných v časti k.ú....

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]