Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2022, sobota
 

JPÚ Vajnory, lokalitá Nemecká dolina - Koncové


:


Oznámenie o Verejnej vyhláške zverejnenia rozdeľovacieho plánu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové
28. 04. 2022

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov, k.ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina
24. 06. 2020

Verejná vyhláška Sp.zn.OU-BA-PLO-2018/136972-GRO z 9.7.2018
12. 07. 2018

ktorou sa doručuje Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPU v časti katastrálneho územia Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové

Verejná vyhláška
06. 09. 2017

Okresný úrad BA, pozemkový a lesný odbor vzmysle paragrafu 10 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou č.k.: 6729/2010, 1990/2017, Zn.:OU-BA-PLO-2017/169590/OKU zo dňa 24.08.2017 Združeniu účastníkov JPÚ Vajnory, lok. Nemecká dolina - Koncové realizovaných v časti k.ú....

Verejná vyhláška
30. 04. 2015

Verejná vyhláška Sp.zn.OU-BA-PLO-2015/81930/OKU zo dňa 28.4.2015, ktorou sa zvererňuje Schválenie registra pôvodného stavu v časti k.ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové na verejné nahliadnutie.

Register pôvodného stavu
05. 01. 2015

Okresný úrad Bratislava pozemkový a lesný odbor v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav realizovaných v k. ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina- Koncové Register pôvodného stavu (RPS).

Záznam o prerokovaní hodnotovej mapy
22. 08. 2014

Záznam z Ustanovujúceho zhromaždenia
14. 05. 2014

Záznam z Ustanovujúceho zhromaždenia Jednoduchých pozemkových úprav vykonavaných v časti k.ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové konaného dňa 23.04.2014.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]