Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

JPÚ Kúty

11/04/2022

Verejná vyhláška (PDF, 139 kB)   Verejná vyhláška (PDF, 143 kB)   Verejná vyhláška (PDF, 783 kB)

Okresný úrad Senica, PLO, schválil vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav  v časti k. ú. Kúty, rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO-2022/000469-schv. vykonania, zo dňa 8. 4. 2022 Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 7/2022

03/03/2021

Verejná vyhláška (PDF, 1 MB)   Plán prechodu - Grafická časť (PDF, 642 kB)

Okresný úrad Senica, PLO, nariadil vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav  v časti k. ú. Kúty pod č. OU-SE-PLO-2021/000571-266 zo dňa 1. 2. 2021

16/11/2020

Verejná vyhláška 10/2020 zverejnenie rozdeľovacieho plánu (PDF, 558 kB)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty bol schválení rozhodnutím Okresného úradu Senica, pozemkového a lesného odboru, č.j. OU-SE-PLO-2020/000468 schv.RP zo dňa 13. 11. 2020. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 20/2020

30/07/2020

Verejná vyhláška 10/2020 zverejnenie rozdeľovacieho plánu (PDF, 552 kB)  Register nového stavu - parcely (PDF, 74 kB)  Register nového stavu - vlastnící (PDF, 79 kB)  Rozdeľovací plán - grafická časť (PDF, 107 kB)

 Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty bol zverejnený pod č. j. OU-SE-PLO-2020/000468-rozd.plán zo dňa 29. 7. 2020. Zverejnenie je doručované verejnou vyhláškou č. 10/2020.

03/01/2019

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, oznamuje účastníkom konania platnosť Zásad pre umiestnenie nových pozemkov listom č.j. OU-SE-PLO/2019/000452-platnosť ZUNP zo dňa 2. 1. 2019. Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 1/2019. Platné Zásady pre umiestnenie nových pozemkov tvoria prílohu tohto oznámenia.

Oznámenie o platnosti ZUNP (PDF, 331 kB)  Schválené ZUNP (PDF, 1 MB)  Mapa ZUNP (PDF, 111 kB)

14/11/2018

Návrh Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre obvod Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty bol zverejnený verejnou vyhláškou č. 18/2018 č.j. OU-SE-PLO/2018/000458-ZUNP zo dňa 12. 11. 2018

ID: 312605
Názov zdroja: Mapa
Súbor: ZUNP_mapa_M2000_A4_CB.pdf
Adresár: Ministerstvo vnútra SR / Verejná správa / ObU Senica / POlno a lesny / JPÚ Kúty / 2018 / 1411
Typ: Adobe Acrobat PDF
Veľkosť súboru: 110.63 kB
Dátum súboru: 14. november 2018, 15:38 (PDF, 113 kB)   ID: 312604
Názov zdroja: Navrh
Súbor: navrh ZUNP 1-N2.pdf
Adresár: Ministerstvo vnútra SR / Verejná správa / ObU Senica / POlno a lesny / JPÚ Kúty / 2018 / 1411
Typ: Adobe Acrobat PDF
Veľkosť súboru: 3.58 MB
Dátum súboru: 14. november 2018, 15:38 (PDF, 4 MB)   ID: 312606
Názov zdroja: Zverejnenie
Súbor: Zverejnenie ZUNP.pdf
Adresár: Ministerstvo vnútra SR / Verejná správa / ObU Senica / POlno a lesny / JPÚ Kúty / 2018 / 1411
Typ: Adobe Acrobat PDF
Veľkosť súboru: 1.38 MB
Dátum súboru: 14. november 2018, 15:38 (PDF, 1 MB)

29/10/2018

Predstavenstvo Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty a Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, pozýva účastníkov jednoduchých pozemkových úprav na verejné zhromaždenie k prerokovaniu návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav a zároveň na prerokovanie návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty podľa § 11 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb. Verejné zhromaždenie sa uskutoční 9. 11. 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kútoch.

ID: 311604
Názov zdroja: Navrh
Súbor: Navrh ZUNP 1_N2.pdf
Adresár: Ministerstvo vnútra SR / Verejná správa / ObU Senica / POlno a lesny / JPÚ Kúty / 2018 / 2910
Typ: Adobe Acrobat PDF
Veľkosť súboru: 354.10 kB
Dátum súboru: 29. október 2018, 09:36 (PDF, 363 kB)  ID: 311605
Názov zdroja: Pozvanka
Súbor: Pozvanka.pdf
Adresár: Ministerstvo vnútra SR / Verejná správa / ObU Senica / POlno a lesny / JPÚ Kúty / 2018 / 2910
Typ: Adobe Acrobat PDF
Veľkosť súboru: 307.85 kB
Dátum súboru: 29. október 2018, 09:36 (PDF, 315 kB)  ID: 311606
Názov zdroja: ZUNP mapa
Súbor: ZUNP_mapa_M2000_A4_CB.pdf
Adresár: Ministerstvo vnútra SR / Verejná správa / ObU Senica / POlno a lesny / JPÚ Kúty / 2018 / 2910
Typ: Adobe Acrobat PDF
Veľkosť súboru: 110.63 kB
Dátum súboru: 29. október 2018, 09:37 (PDF, 113 kB)

19/10/2018

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Kúty rozhodnutím č.j. OÚ-SE-PLO/2018/000458-VZFUU schv. zo dňa  12.7.2018. Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou č.13/2018. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 3. 10. 2018.

Technická správa VZFUU (PDF, 2 MB)  Mapa VZFUU (PDF, 442 kB)  Schválenie VZFUU (PDF, 1 MB)

30/05/2018

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, zverejňuje návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty verejnou vyhláškou č. 11/2018 zo dňa 28. 5. 2018 č. j. OU-SE-PLO-2018/000458-VZFUU zver.

Vyhláška č. 11/2018 (PDF, 663 kB) Mapa VZFUU (PDF, 446 kB) Technická správa (PDF, 2 MB)

14/12/2017

Register pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav  v časti k. ú. Kúty bol zverejnený Verejnou vyhláškou č. 18/2017, č.j.OU-SE-PLO/2017/000371/RPS zo dňa 6. 12. 2017

Zverejnenie (PDF, 2 MB)  RPS (PDF, 99 kB)  Mapa RPS (PDF, 325 kB)

31/05/2016

Povolenie JPÚ v časti k. ú. Kúty

Jednoduché pozemkové úpravy v časti k. ú. Kúty boli povolené rozhodnutím Okresného úradu Senica, pozemkového a lesného odboru, č. j. OU-SE-PLO/2016/000153-povolenie zo dňa 27. 5. 2016. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 9/2016

Rozhodnutie o povolení (PDF, 1 MB)  Príloha č. 1 (PDF, 678 kB)  Priloha č. 2 (PDF, 150 kB)

24.08.2015 

Nariadenie prípravného konania v časti k. ú. Kúty

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil Verejnou vyhláškou č. 19/2015 č. j. OU-SE-PLO/2015/008436 z 24.8.2015 prípravné konanie o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty

Nariadenie začatia prípravného konania (PDF, 2 MB)  Príloha č. 1 (PDF, 678 kB)  Príloha č. 2 (PDF, 9 MB)