Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov vrátane okresných úradov vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Nariadenie vlády SR č. 216/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností. Utajované skutočnosti môžu vzniknúť v rámci pôsobnosti subjektov uvedených v zákone č.215/2004 Z.z. Nariadenie vymedzuje povinnosti vedúceho subjektu na ochranu uvedených utajovaných skutočností a  spracovaním ich zoznamu v písomnej forme s určením stupňa utajenia. Zoznamy utajovaných skutočností podľa tohto nariadenia sú verejné.

Okresný úrad Košice ako povinný subjekt podľa zákona č. 215/2004 Z.z. má spracovaný zoznam utajovaných skutočností podľa Nariadenia MV SR č. 87/2015 o zozname utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorý je prístupný ako dokument na stiahnutie.