Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra / Životné prostredie

Klientske centrum Nitra
Životné prostredie
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Richard Greguš
telefón: 037/65 49 281

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

Telefónne číslo na klientské centrum odboru:  037 / 6549 753

  • podateľňa,
  • prijímanie žiadosti za:

-     oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,

-     poskytovanie informácií o životnom prostredí.

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona