Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Lučenec

Okresný úrad Lučenec
Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec

Prednosta
Mgr. Jana Haláková
telefón: sekretariát: 0961 652 101, 0911 296 909
fax: 0961 652 109
e-mail: TA.13G4@QR.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


OZNÁMENIE – Dňa 24. 05. 2024 z technických príčin bude nestránkový deň.

O úrade

OZNAM  OKRESNÉHO ÚRADU  


OZNÁMENIE (PDF, 249 kB)
- Dňa 24. 05. 2024 z technických príčin bude nestránkový deň.


Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle:
Aktualizácia zo dňa 07.05.2024 - vzory výkazov a prehľadov pre obce.

Informácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  o zverejnení oznámenia k výzve č. 108 zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.V  zmysle čl.3 smernice Ministerstva vnútra SR č.143/2013 z 1. októbra 2013, ktorou sa upravuje postup pri zriadení a zrušení pracoviska okresného úradu vám oznamujeme, že rozhodnutím Okresného úradu Lučenec č.OU-LC-2022/001137 zo dňa 14.02.2022 bol zmenený výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania na pracovisku Okresného úradu Lučenec so sídlom v meste Poltár na adrese Okresný úrad Poltár, Železničná č. 2, 987 01 Poltár.Pracovisko Okresného úradu Lučenec bude zabezpečovať činnosť na úseku živnostenského podnikania každú stredu počas úradných hodín od 8.00-17.00 hod. s účinnosťou od 16. 02. 2022.


TELEFONICKÉ KONTAKTY

 • odbor živnostenského podnikania- 0903 563 251
                                                
  0961 65 2150
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácíí- 0961 65 2951 (priestupky, pokuty)
                                                                      0961 65 2953(vozidlá)
                                                                      0908 987 867

 • odbor starostlivosti o životné prostredie -  0908 711 549
 • pozemkový a lesný odbor- 0902 920 567, 0961 65 2980
 • odbor všobecnej vnútornej správy- 0903 563 261 (priestupky), 0961 65 2141 (matrika)
 • odbor organizačný - 0911 296 909
 • odbor krízového riadenia - 0903 456 897

Operatívne pokyny pre okresné úrady v roku 2021

Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva v roku 2021

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa

 

Informácie o výberových konaniach do štátnej služby nájdete na stánkach ÚPVS.

 

Pracovisko Poltár

Miesto výkonu práce

Železničná 2, Poltár
 

Odbor živnostenského podnikania

streda 8.00-17.00 hod.

zamestnanec odboru živnostenského podnikania v klientskom centre
Telefón 0961 65 5757

Pozemkový a lesný odbor

streda 8.00-17.00 hod.

zamestnanec pozemkového a lesného odboru v klientskom centre 
Telefón 0961 65 5758

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

utorok, štvrtok 8.00-15.00 hod.

zamestnanec odboru všeobecnej vnútornej
správy v klientskom centre

Telefón 0961 65 5757Úradné hodiny pre odbor živnostenského podnikania: streda: 8.00-17.00 hod.

Pre pozemkový a lesný odbor v klientskom centre podľa rozhodnutia OÚ LC platia nasledovné úradné hodiny: streda: 8.00-17.00 hod.

Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva štátnu správu na pracovisku Poltár v pracovných dňoch utorok, štvrtok: 8.00-15.00 hod.