Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. október 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Lučenec

Okresný úrad Lučenec
Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec

Prednosta
Mgr. Natália Teleková
telefón: sekretariát- 0961652101, podateľňa- 0961652190, 0911 296 909
fax: 0961652109
e-mail: TA.13G4@QR.SKAF3PYLD@, TA.13G4@QR.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

TELEFONICKÉ KONTAKTY

 • odbor živnostenského podnikania- 0903 563 251
                                                       
  0961 65 2150
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácíí- 0961 65 2951 (priestupky, pokuty)
                                                                                0961 65 2953(vozidlá)
                                                                                0908 987 867

 • odbor starostlivosti o životné prostredie -  0908 711 549
 • pozemkový a lesný odbor- 0902 920 567, 0961 65 2980
 • odbor všobecnej vnútornej správy- 0903 563 261 (priestupky), 0961 65 2141 (matrika)
 • odbor organizačný - 0911 296 909
 • odbor krízového riadenia - 0903 456 897

Operatívne pokyny pre okresné úrady v roku 2021

Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva v roku 2021

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa

 

Informácie o výberových konaniach do štátnej služby nájdete na stánkach ÚPVS.

 

Stále pracovisko Poltár

Miesto výkonu práce

Železničná 2, Poltár
 

Odbor živnostenského podnikania

zamestnanec odboru živnostenského podnikania v klientskom centre
Telefón 0961 65 5757

Pozemkový a lesný odbor

zamestnanec pozemkového a lesného odboru v klientskom centre 
Telefón 0961 65 5758

 

Úradné hodiny pre odbor živnostenského podnikania: pondelok-streda-piatok v bežnom prevádzkovom režime.

Pre pozemkový a lesný odbor v klientskom centre podľa rozhodnutia OÚ LC platia nasledovné úradné hodiny: streda: 10.00-16.00

Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva štátnu správu na pracovisku Poltár v pracovných dňoch utorok, štvrtok v bežnom prevádzkovom režime.

 

Okresný úrad Lučenec vykonáva štátnu správu tiež pre okres Poltár  týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy