Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Bardejov
Dlhý rad 16,
085 01 Bardejov

Prednosta
Mgr. Ján Paľa
telefón: 054/4710329
fax: 054/4746653
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Úprava úradných hodín pracovísk MV SR od 21. decembra 2020

Úradná tabuľa

Zverejnené rozhodnutia / Kataster
19. 1. 2021 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 3218/2020 - Henryk Teofil Skrypiec (1,7 MB) pdf
11. 1. 2021 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 3172/2020 JUDr. Machurová (2,6 MB) pdf
5. 1. 2021 | Rozhodnutie o povolení vkladu V 3129 2020 MUDr. Ivana Klimešová (2,5 MB) pdf
5. 1. 2021 | Oznámenie o zápise do katastra nehnuteľnosti Z 3681/2020 Věra Sidorová (2,2 MB) pdf
Komplexné pozemkové úpravy / Pozemky a lesy
12. 1. 2021 | Rozhodnutie o zmene obvodu Projektu pozemkových úprav v k.ú. Zlaté č. OU-BJ-PLO-2021/000854-051 (1,4 MB) pdf
Jednoduché pozemkové úpravy / Pozemky a lesy
8. 1. 2021 | Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Nižná Polianka - lokalita Hrady (5,3 MB) pdf
7. 1. 2021 | Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Tarnov, lokalita Pod Horou (1,2 MB) pdf
29. 12. 2020 | Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves – pri štadióne (558,1 kB) pdf
15. 12. 2020 | Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav „Hriady-Cehoľňa“ (415,1 kB) pdf
11. 12. 2020 | Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Lukov, lokalita Pod hôrkou (1,5 MB) pdf
1. 12. 2020 | Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves – pri štadióne (4,2 MB) pdf
25. 11. 2020 | Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Tarnov, lokalita Pod Horou (3,1 MB) pdf
24. 11. 2020 | Oznámenie platnosti ZUNP pre projekt JPÚ v k. ú. Kľušov - lokalita "Homolské" (5,2 MB) pdf
Zverejnené rozhodnutia / Životné prostredie
4. 11. 2020 | Poliakovce - Dubinné prepojenie vodovodu (3,2 MB) pdf
8. 10. 2020 | Kobyly - SKV - stavebné úpravy vodovodu (1,2 MB) pdf
1. 10. 2020 | Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Bardejovské Kúpele - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - časť" (4,8 MB) pdf