Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Vranov nad Topľou / Pozemky a lesy

Klientske centrum Vranov nad Topľou
Pozemky a lesy
Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Jozef Kulan
telefón: 057/3215725
e-mail: TA.13G4@K1.FRD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozemky a lesy

Pracovisko č. 14 - Pozemkový a lesný odbor:

  • Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
  • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
  • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradníckych osadách,
  • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť.

Telefonický kontakt: 057/3215701

 

Oznam o zverejnení obvyklej výške nájomného za rok 2022 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okres Vranov nad Topľou
Ministerstvo pôdohospodárstva - obvyklá výška nájmu za rok 2022