Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Projekty pozemkových úprav

Jednoduché pozemkové úpravy  |  Projekty pozemkových úprav  |  Vzory tlačív

- k. ú. Malá Domaša

 1. Rozhodnutie o nariadení PÚ v k. ú. Malá Domaša (PDF, 410 kB) + Príloha (PDF, 209 kB)
 2. Verejná vyhláška - Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov projektu PÚ vykonávaných v k.ú. Malá Domaša (PDF, 1 MB)
 3. Verejná vyhláška - Zverejnenie Registra pôvodného stavu (PDF, 168 kB)
 4. Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 168 kB)
 5. Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov (PDF, 166 kB)
 6. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení VZFUÚ v obvode PPÚ Malá Domaša (PDF, 27 MB)
 7. Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Malá Domaša (PDF, 358 kB)
 8. Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ Malá Domaša (PDF, 2 MB)
 9. Verejná vyhláška - Oznámenie platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov a platné znenie zásad v obvode PPÚ Malá Domaša (PDF, 1 MB)

 

- k. ú. Benkovce

 1. Rozhodnutie o nariadení PÚ v k. ú. Benkovce (PDF, 298 kB) + Príloha (PDF, 511 kB)
 2. Verejná vyhláška - Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ vykonávaných v k.ú. Benkovce (PDF, 1 MB)
 3. Zápisnica zo zasadnutia ZÚPÚ PPÚ Benkovce (PDF, 215 kB)
 4. Pozvánka na prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov PPÚ Benkovce (PDF, 165 kB)
 5. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení VZFUÚ v obvode PPÚ Benkovce (PDF, 29 MB)
 6. Verejná vyhláška - Schválenie Registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Benkovce (PDF, 2 MB)
 7. Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ Benkovce (PDF, 5 MB)
 8. Verejná vyhláška - Oznámenie platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov a platné znenie zásad v obvode PPÚ Benkovce (PDF, 872 kB)
 9. Verejná vyhláška - Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu PPÚ Benkovce (PDF, 251 kB)

 

- k. ú. Nižný Hrabovec

 1. Rozhodnutie o nariadení PÚ v k. ú. Nižný Hrabovec (PDF, 496 kB) + Príloha (PDF, 2 MB)
 2. Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ v časti k.ú. Nižný Hrabovec (PDF, 184 kB) + Návrh rokovacieho a volebného poriadku PPÚ Nižný Hrabovec (PDF, 119 kB) + Návrh stanov ZÚPÚ Nižný Hrabovec (PDF, 292 kB) + Plnomocenstvo (DOCX, 16 kB)
 3. Zápisnica zo zasadnutia ZÚPÚ PPÚ Nižný Hrabovec (PDF, 336 kB)
 4. Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ v k.ú. Nižný Hrabovec (PDF, 377 kB)
 5. Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov vlastníkov pozemkov v rámci PPÚ, v k.ú. Nižný Hrabovec (PDF, 140 kB)
 6. Mapa funkčného usporiadania územia v obvode PÚ v časti k. ú. Nižný Hrabovec (PDF, 45 MB)
 7. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení VZFUÚ v obvode PPÚ Nižný Hrabovec (PDF, 31 MB)
 8. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k. ú. Nižný Hrabovec (PDF, 3 MB)
 9. Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ Nižný Hrabovec (PDF, 3 MB)
 10. Verejná vyhláška - Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ Nižný Hrabovec (PDF, 572 kB)
 11. Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu PPÚ Nižný Hrabovec (PDF, 57 kB)

 

- k. ú. Merník

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Merník (PDF, 2 MB)

- k. ú. Kučín nad Ondavou

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Kučín nad Ondavou (PDF, 2 MB)
 2. Informácia o realizácii pozemkových úprav v k. ú. Kučín nad Ondavou (PDF, 2 MB) + leták (PNG, 2 MB)

- k. ú. Prosačov

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Prosačov (PDF, 616 kB)
 2. Informácia o realizácii pozemkových úprav v k. ú. Prosačov (PDF, 306 kB) + leták (PNG, 918 kB)

- k. ú. Dlhé Klčovo

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Dlhé Klčovo (PDF, 2 MB)
 2. Informácia o realizácii pozemkových úprav v k. ú. Dlhé Klčovo (PDF, 292 kB) + leták (PNG, 677 kB)

- k. ú. Remeniny

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Remeniny (PDF, 2 MB)

- k. ú. Komárany

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Komárany (PDF, 597 kB)

- k. ú. Jasenovce

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Jasenovce (PDF, 363 kB)

- k. ú. Vechec

 1. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Vechec (PDF, 2 MB)
 2. Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ vykonávaných v k. ú. Vechec (PDF, 125 kB)
 3. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene obvodu pozemkových úprav v k. ú. Vechec (PDF, 987 kB)

- k. ú. Ondavské Matiašovce

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Ondavské Matiašovce (PDF, 598 kB)

- k. ú. Sečovská Polianka

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Sečovská Polianka (PDF, 626 kB)