Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2021, nedeľa
 

Jednoduché pozemkové úpravy

Jednoduché pozemkové úpravy  |  Projekty pozemkových úprav  |  Vzory tlačív

Konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v okrese Vranov nad Topľou

- k. ú. Kvakovce

 1. Verejná vyhláška – Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 2 MB)
 2. Prieskum záujmu o realizáciu JPÚ v k.ú. Kvakovce + Návratka +  Grafika obvodu projektu (PDF, 2 MB)
 3. Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 1 MB)
 4. Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 6 MB) + Príloha č.1 – Obvod projektu (PDF, 405 kB)
 5. Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 828 kB) + Prílohy - Plnomocenstvo (PDF, 258 kB)Rokovací a volebný poriadok (PDF, 176 kB)Stanovy (PDF, 304 kB)
 6. Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Františka Katonu (PDF, 1 MB)
 7. Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Zuzanu Tutkovú (PDF, 1 MB)
 8. Schválenie RPS – oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 625 kB)
 9. Verejná vyhláška – zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 535 kB)
 10. Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 1 MB)
 11. Verejná vyhláška – zverejnenie návrhu ZUNP projektu JPÚ Kvakovce (PDF, 550 kB)Prílohy ZUNP Kvakovce (PDF, 130 kB)
 12. Verejná vyhláška – oznámenie platnosti ZUNP pre projekt JPÚ Kvakovce (PDF, 783 kB) + Príloha ZUNP Kvakovce (PDF, 130 kB)
 13. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Kvakovce (PDF, 311 kB)
 14. Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kvakovce (PDF, 235 kB)
 15. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 1 MB)

 

- k. ú. Petrovce

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Petrovce (PDF, 838 kB) + Príloha (PDF, 385 kB)
 2. Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 1 MB)
 3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 6 MB)
 4. Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 903 kB) + Prílohy - Plnomocenstvo (PDF, 147 kB), Rokovací a volebný poriadok (PDF, 177 kB), Stanovy (PDF, 306 kB)
 5. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 2 MB)
 6. RPS – oznámenie o zverejnení (PDF, 259 kB) + Grafická časť RPS (PDF, 164 kB)
 7. Verejná vyhláška – zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 533 kB)
 8. Schválenie registra pôvodného stavu – oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 663 kB)
 9. Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 877 kB)
 10. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Petrovce určený rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2018/004173-043 zo dňa 29.11.2018 (PDF, 2 MB)
 11. Verejná vyhláška – zverejnenie návrhu ZUNP projektu JPÚ Petrovce (PDF, 374 kB) + Návrh ZUNP (PDF, 3 MB)
 12. Verejná vyhláška – Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Petrove (PDF, 462 kB) + ZUNP projekt JPU Petrovce po zverejnení a zapracovaní pripomienok (PDF, 95 kB) + Grafická časť (PDF, 149 kB)
 13. Rozhodnutie o schválení RP a plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode projektu JPÚ Petrovce (PDF, 485 kB)
 14. Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Petrovce (PDF, 279 kB)

 

- k. ú. Soľ

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Soľ (PDF, 265 kB)
 2. Zápisnica z vyhodnotenia záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Soľ (PDF, 806 kB)

 

- k. ú. Sačurov

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Sačurov (PDF, 1 MB)

 

- k. ú. Vechec - Horná osada

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Vechec - Horná osada (PDF, 355 kB)

 

- k. ú. Vechec - Dolná osada

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Vechec - Dolná osada (PDF, 2 MB)

 

- k. ú. Hlinné

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Hlinné (PDF, 592 kB)