Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou

Prednosta
Ing. Alfonz Kobielský
telefón: 057/4462728
fax: 057/4422892
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Okrem oddelení cudzineckej polície sú všetky kontaktné pracoviská MV SR od 2.11.2020 k dispozícii verejnosti.

Úradná tabuľa

Oznamy / Životné prostredie
18. 1. 2021 | Verejná vyhláška - "Rozšírenie ČOV Malá Domaša" - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania (781,1 kB) pdf
18. 1. 2021 | Informácia pre verejnosť - oznámenie o zámere: ERNEO s r.o. - "Výrobné haly VT1 a VT2 – Priemyselný park Ferovo – Vranov nad Topľou" (2,3 MB) pdf
15. 1. 2021 | Verejná vyhláška - "Tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV Dlhé Klčovo" – zmena termínu ukončenia stavby – vodoprávne povolenie (447,6 kB) pdf
15. 1. 2021 | Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí správneho konania o výrub drevín v k. ú. Nová Kelča - Pavol Paluba" (191,5 kB) pdf
11. 1. 2021 | Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Nízkouhlíková stratégia obce Nižný Hrušov na roky 2020 - 2030" (165,5 kB) pdf
28. 12. 2020 | Verejná vyhláška - "Jastrabie nad Topľou - Úprava potoka Jastrabie, rkm 0,000-0,330" - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania (141,9 kB) pdf
21. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Zmeny a doplnky č. 2 – Územný plán obce Čičava" (144,7 kB) pdf
18. 12. 2020 | Verejná vyhláška - "Tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV Dlhé Klčovo" – zmena termínu ukončenia stavby – oznámenie o zahájení VPK (548,4 kB) pdf
15. 12. 2020 | Verejná vyhláška - "Pretláčanie popod Ondavu - výtlačný rad zo Slovenskej Kajne do VDJ Žalobín a RO Domaša" – vodoprávne povolenie (stavebné) (819,5 kB) pdf
9. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Nízkouhlíková stratégia obce Soľ na roky 2020 - 2030" (5,9 MB) pdf
9. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Nízkouhlíková stratégia mesta Vranov nad Topľou" (10,1 MB) pdf
8. 12. 2020 | Verejná vyhláška - "Kanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa" – zmena termínu ukončenia stavby – vodoprávne povolenie (504,9 kB) pdf
4. 12. 2020 | Verejná vyhláška - "Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany" – zmena termínu ukončenia stavby – vodoprávne povolenie (608,6 kB) pdf
19. 11. 2020 | Verejná vyhláška - "Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov" – zmena termínu ukončenia stavby – vodoprávne povolenie (415,6 kB) pdf
19. 11. 2020 | Oznámenie o výrube drevín na úseku trate Strážske - Prešov a Trebišov - Vranov nad Topľou - ŽSR (1,5 MB) pdf
10. 11. 2020 | Verejná vyhláška - "Kanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa" – zmena termínu ukončenia stavby – oznámenie o zahájení VPK (307,1 kB) pdf
9. 11. 2020 | Oznámenie o výrube stromov a krovitých porastov na vodnom toku Ondava rkm 37,000 - 66,000 - SVP, š. p., Odštepný závod Košice (510,5 kB) pdf
5. 11. 2020 | Informácia pre verejnosť - oznámenie o zámere: "Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce – Úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov" – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (2,6 MB) pdf
5. 11. 2020 | Verejná vyhláška - "Pretláčanie popod Ondavu – výtlačný rad zo Slovenskej Kajne do VDJ Žalobín a RO Domaša" – oznámenie o zahájení VPK (910,0 kB) pdf
2. 11. 2020 | Oznámenie o výrube stromov a krovitých porastov na vodných tokoch v okrese Vranov nad Topľou - SVP, š. p., Odštepný závod Košice (578,0 kB) pdf
21. 10. 2020 | Verejná vyhláška - "Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov" – zmena termínu ukončenia stavby – oznámenie o zahájení VPK (283,2 kB) pdf
21. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť - strategický dokument: "Zmeny a doplnky č. 5 – Územný plán obce Hlinné (2020)" (145,3 kB) pdf
14. 10. 2020 | Oznámenie informácie o začatí správneho konania 2020/010674 - výrub drevín - Obec Rafajovce (187,6 kB) pdf
1. 10. 2020 | Oznámenie informácie o začatí správneho konania 2020/009679 - výrub drevín - Zámutov, Dudaščík (183,9 kB) pdf
1. 10. 2020 | Oznámenie o výrube drevín a krov na vodných tokoch v okrese Vranov nad Topľou (2,2 MB) pdf
30. 9. 2020 | Oznámenie nutnosti výrubu drevín v ochrannom pásme elektrického vedenia v k.ú. Vechec, Poša, Dlhé Klčovo (911,0 kB) pdf
Rozhodnutia KO / Kataster
11. 1. 2021 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-2762/2020 (Stanislav Kočiš, Zátiší 3434, Frýdek-Místek, ČR) - zverejnené dňa 08.01.2021 na dobu 15 dní (936,3 kB) pdf
21. 12. 2020 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-2618/2020 (Ing. Iveta Krausová, Bratří Veverku 3007/3, Ústí nad Labem, ČR) - zverejnené dňa 21.12.2020 na dobu 15 dní (953,7 kB) pdf
11. 12. 2020 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-2542/2020 (Štefánia Paljusová, K Hájku 137, Frýdek-Místek, ČR) - zverejnené dňa 11.12.2020 na dobu 15 dní (974,4 kB) pdf
26. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-2384/2020 (Mária Gébová, Lesní 341, Uherské Hradište-Míkovice, ČR) - zverejnené dňa 26.11.2020 na dobu 15 dní (1,0 MB) pdf
19. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-2270/2020 (Jozef Pelačík, U Letadla 377, Dolní Poustevna, ČR) - zverejnené dňa 19.11.2020 na dobu 15 dní (977,9 kB) pdf
12. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-2213/2020 (Dušan Čekovský, V. Volfa 1329/12, České Budějovice, ČR) - zverejnené dňa 12.11.2020 na dobu 15 dní (844,9 kB) pdf
9. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení vkladu č. V-2171/2020 (Angelo Bandiziol, Gravel lane 63a SK9 6LS, SK9 6 WILMSLOW, UK) - zverejnené dňa 09.11.2020 na dobu 15 dní (1,0 MB) pdf
Oznamy / Pozemky a lesy
15. 12. 2020 | Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (1,1 MB) pdf
11. 12. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci „žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z. n. p. v k. ú. Holčíkovce" (1,9 MB) pdf
26. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie o vykonaní štátneho dozoru na úseku lesného reprodukčného materiálu u obhospodarovateľov lesa v k. ú. Vranov nad Topľou, k. ú. Vechec, k. ú. Juskova Voľa (180,4 kB) pdf
25. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci „žiadosti o vydanie rozhodnutia v pochybnostiach, že pozemky pod cestou Dobrá - Tíšava nie sú lesnými pozemkami ale ostatnými plochami" (494,3 kB) pdf
25. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania vo veci „žiadosti o vydanie rozhodnutia v pochybnostiach, že pozemky pod cestou Dobrá - Tíšava nie sú poľnohospodárskymi pozemkami, ale ostatnými plochami" (443,6 kB) pdf
14. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Skončenie platnosti programu starostlivosti 31.12.2022 - Neštátne lesy na LHC Sečovce (396,3 kB) pdf