Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2022 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Okres
Trnava:
http://www.mpsr.sk/ovn2022?f=trnava

Okres
Hlohovec:
http://www.mpsr.sk/ovn2022?f=hlohovec

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2021 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Okres Trnava:
http://www.mpsr.sk/ovn2021?f=trnava

Okres Hlohovec:
http://www.mpsr.sk/ovn2021?f=hlohovec

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2020 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Okres Trnava:
https://www.mpsr.sk/ovn2020?f=trnava

Okres Hlohovec:
https://www.mpsr.sk/ovn2020?f=hlohovec


Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Okres Trnava:
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=trnava

Okres Hlohovec:
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=hlohovec

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Okres Trnava:
https://www.mpsr.sk/ovn2018?f=trnava

Okres Hlohovec:
https://www.mpsr.sk/ovn2018?f=hlohovec

Zoznam správnych poplatkov k žiadostiam podávaným na OÚ Trnava, PLO: Správne poplatky OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor (PDF, 482 kB)

Tlačivá k žiadostiam Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru:

Úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy:

OCH - §9 ods. 3 zák. č. 220/2004 stanovisko k zmene druhu pozemku (PDF, 105 kB)

OCH - §11 ods. 1 zák. č. 220/2004 rozhodnutie o zmene druhu pozemku (PDF, 101 kB)

OCH - §17 ods. 1 zák. č. 220/2004 dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy (PDF, 106 kB)

OCH - §17 ods. 1 zák. č. 220/2004 trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy (PDF, 106 kB)

OCH - §17 ods. 3 zák. č. 220/2004 duplikát stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 97 kB)

OCH - §17 ods. 3 zák. č. 220/2004 jednorázová zmena - stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 139 kB)

OCH - §17 ods. 3 zák. č. 220/2004 stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 98 kB)

OCH - §18 ods. 1 zák. č. 220/2004 stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy do 1 roka (PDF, 100 kB)

OCH - §19 ods. 1 zák. č. 220/2004 usporiadanie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde (PDF, 106 kB)

OCH - bilancia  skrývky poľnohospodárskej pôdy (PDF, 97 kB)

OCH - určenie BPEJ (PDF, 97 kB)


Úsek vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom:

REŠ - zákon č 229/1991, 503/2003 - reštitučný nárok na parcelu CKN (PDF, 104 kB)

REŠ - zákon č 229/1991, 503/2003 - reštitučný nárok na parcelu EKN (PDF, 101 kB)


Úsek lesného hospodárstva:

LES - § 3 ods. 2 zák. č. 326/2005 Z. z. zosúladenie druhu pozemku s katastrom nehnuteľností a skutočného stavu (PDF, 96 kB)

LES - § 4a ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. zápis do registra obhospodarovateľov lesa (PDF, 98 kB)

LES - § 4b ods. 2 zák. č. 326/2005 Z. z. zmena odborného lesného hospodára (PDF, 91 kB)

LES - § 4f ods. 1 a 2 zák. č. 326/2005 Z. z. výpis z evidencie lesných pozemkov (PDF, 103 kB)

LES - § 6 zák. č. 326/2005 Z. z. stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia (PDF, 99 kB)

LES - § 7 ods. 1 písm. a zák. č. 326/2005 Z. z. trvalé vyňatie lesného pozemku (PDF, 99 kB)

LES - § 7 ods. 1 zák. č. 326/2005 dočasné vyňatie lesného pozemku (PDF, 99 kB)

LES - § 7 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. obmedzenie využívania lesného pozemku (PDF, 100 kB)

LES - § 10 stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesa (PDF, 124 kB)

LES - § 20 zák. č. 326/2005 predĺženie lehôt na zabezpečenie lesných porastov (PDF, 132 kB)

LES - § 20 zák. č. 326/2005 Z. z. predĺženie lehôt na obnovu lesa (PDF, 127 kB)

LES - § 22 ods. 2 písm. b zák. č. 326/2005 Z. z. mimoriadna ťažbu dreva na lesných pozemkoch (PDF, 93 kB)

LES - § 23 ods. 6 zák. č. 326/2005 Z. z. schválenie harmonogramu spracovania náhodnej ťažby (PDF, 113 kB)

LES - § 31 zák. č. 326/2005 - výnimka zo zakázaných činností (PDF, 93 kB)

LES - § 39 ods. 7 zák. č. 326/2005 Z. z. zmena hraníc dielca rozdelením (PDF, 99 kB)

LES - pridelenie ciachy (PDF, 90 kB)

LES - strata ciachy (PDF, 85 kB)

LES - zák. č. 326/2005 ustanovenie za člena lesnej stráže (PDF, 114 kB)

LES - ročná evidencia ochrany lesa a lesnotechnických meliorácií (PDF, 207 kB)

LES - ročná evidencia výkonov (PDF, 117 kB)


Úsek poľovníctva:

POĽ - § 19 ods.1 zákona č. 274/2009 Z. z. návrh na vymenovanie poľovníckeho hospodára (PDF, 97 kB)

POĽ - § 27 ods.1 zákona č. 274/2009 Z. z. návrh na vymenovanie členov poľovníckej stráže (PDF, 101 kB)

POĽ - § 28 ods.6 zákona č. 274/2009 Z. z. vyškrtnutie člena poľovníckej stráže - úmrtie (PDF, 94 kB)

POĽ - § 30 ods.10 zákona č. 274/2009 Z. z. zníženie odlovu zveri - pokles stavu zveri (PDF, 111 kB)

POĽ - § 30 ods.10 zákona č. 274/2009 Z. z. zníženie odlovu zveri - veterinárne nákazy (PDF, 116 kB)

POĽ - § 30 ods.10 zákona č. 274/2009 Z. z. zvýšenie odlovu zveri -  škody zverou (PDF, 111 kB)

POĽ - § 30 ods.10 zákona č. 274/2009 Z. z. zvýšenie odlovu zveri (PDF, 112 kB)

POĽ - § 56 ods.1 zákona č. 274/2009 Z. z. mimoriadne povolenie lovu - nepôvodná zver (PDF, 115 kB)

POĽ - § 56 ods.4 zákona č. 274/2009 Z. z. mimoriadne povolenie lovu - výcvik (PDF, 116 kB)

POĽ - § 56 ods.7 zákona č. 274/2009 Z. z.povolenie lovu - nepoľovné plochy (PDF, 114 kB)

POĽ - § 58 ods.4 zákona č. 274/2009 Z. z. zmena termínu spoločnej poľovačky (PDF, 112 kB)

POĽ - poľovnícka stráž - odovzdanie preukazu a odznaku (PDF, 74 kB)

POĽ - poľovnícka stráž - súhlas (PDF, 71 kB)

POĽ - skúšky poľovníckeho hospodára (PDF, 96 kB)


Úsek pozemkových spoločenstiev:

PS - § 24 zákona č. 97/2013 zápis do registra pozemkových spoločenstiev
(PDF, 205 kB)

PS - § 25 zákona č. 97/2013 zrušenie pozemkového spoločenstva (PDF, 118 kB)

PS - § 25 zákona č. 97/2013 zmena údajov v registri pozemkových spoločenstiev (PDF, 257 kB)

PS - zákon č. 97/2013 výpis z registra pozemkových spoločenstiev (PDF, 90 kB)


Sumárne údaje z evidencie nájomného:

Sumárne údaje z evidencie nájomného (PDF, 126 kB)