Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Zamestnanci odboru  |  Výročné správy  |  Najčastejšie otázky a odpovede  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznam

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor týmto oznamuje, že vzhľadom na to, že katastrálny portál (www.katasterportal.sk) spravuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, je potrebné v prípade problémov alebo nejasností obrátiť sa priamo na administrátorov portálu na adresu: TA.EAYPFYITA@RSKLFDLYKASKST@ alebo na t. č. +421 2 2081 6225.

 

UPOZORNENIE

ŽIADAME KLIENTOV, ABY SI PRI PODANÍ NÁVRHU NA VKLAD (PODATEĽŇA - KATASTER) VYBERALI PORADOVÉ ČÍSLA VO VYVOLÁVACOM SYSTÉME PODĽA SKUTOČNÉHO POČTU PODANÍ (1-5 POČET ÚKONOV).

V PRÍPADE, ŽE BUDETE MAŤ VIAC PODANÍ A NA LÍSTKU Z VYVOLÁVACIEHO SYSTÉMU LEN JEDNO PODANIE, OSTATNÉ ÚKONY VÁM PREVEZMEME AŽ PO PREDLOŽENÍ LÍSTKA S PREDKLADANÝM POČTOM PODANÍ.

PODANÍM SA ROZUMIE napr.:

  • Návrh na vklad
  • Kvitancia/výmaz záložného práva
  • Žiadosť o evidenčnú zmenu
  • Žiadosť o zápis Osvedčenia o dedičstve
  • Žiadosť o zápis stavby

 

UPOZORNENIE k Vzoru č. 9:

Návrh na začatie katastrálneho konania je všeobecným vzorovým tlačivom, ktoré je potrebné vyplniť podľa konkrétneho katastrálneho konania, t. j. zohľadňujúc jeho osobitosti. Nehodiace sa časti je potrebné vyčiarknuť. Pokiaľ je priestor na vyplnenie jednotlivých častí návrhu nedostačujúci, je vhodné vypracovať nový návrh. Náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania upravuje § 24 zákona č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon).