Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH pre orgány samosprávy, PO a FO – podnikateľov na rok 2024

Okresný úrad Košice vydal dňa 25. januára 2024 v súlade s „Plánom hlavných úloh Okresného úradu Košice na rok 2024 pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, obrany štátu, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“ pre orgány samosprávy a všetky právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov v územnom obvode Košice 

„Plán hlavných úloh na rok 2024 pre orgány samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“.

"Plán hlavných úloh na rok 2024 ..." je vydaný pre všetky dotknuté subjekty  v územnom obvode Košice ako základný plánovací dokument pre plnenie úloh v uvedených oblastiach v roku 2024. Úlohy si subjekty rozpracujú na vlastné podmienky podľa kompetencií a povinností plniť stanovené úlohy a to v primeranom rozsahu a v súlade s ustanoveniami súvisiacich právnych noriem.