Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Plán rozvoja okresu Sobrance

ÚRADNÁ TABUĽA

RIADIACI VÝBOR OKRESU SOBRANCE

Úlohy a zloženie riadiaceho výboru

Podľa čl. 4 ods.1,2,3 Štatútu a rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu sa Riadiaci výbor skladá z predsedu riadiaceho výboru a ďalších členov riadiaceho výboru. Predsedom riadiaceho výboru je prednosta okresného úradu (ďalej len „prednosta“), ktorého vymenúva a odvoláva minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie(ďalej len „minister“).

Ďalšími členmi riadiaceho výboru sú: zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupca vyššieho územného celku, v rámci územia, ktorého sa najmenej  rozvinutý okres nachádza, zástupca miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu, zástupca sociálno-ekonomických partnerov. 

Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.


ROKOVANIA Riadiaceho výboru NRO okresu Sobrance


VÝZVY [na čerpanie prostriedkov NRO]


FORMULÁRE

 

Informáciu ku Výzve 02-OUSO-2023