Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

PPÚ Osuské

12/09/2023

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Osuské bolo zverejnené Verejnou vyhláškou č.10/2023 z 12.9.2023. (PDF, 4 MB)

31/07/2023

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu  projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch v katastrálnom území Osuské bol
schválený rozhodnutím č.j. :
OU-SE-PLO/2023/6061 z 28.7.2023, zverejneným Verejnou vyhláškou č. 7/2023 (PDF, 3 MB)

16/03/2023

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch Projektu pozemkových úprav v katastrálnom  území
Osuské bol zverejnený Verejnou vyhláškou č. 4/2023 z 14.3.2023. (PDF, 168 kB)

P1 (PDF, 1 MB)

P2 (PDF, 2 MB)

P3 (PDF, 2 MB)

P4 (PDF, 3 MB)

P5 (PDF, 3 MB)

P6 (PDF, 249 kB)

14/02/2023

Rozhodnutie o zmene obvodu Č.j.:OU-SE-PLO-2023/003876-001 z   6.2.2023 zverejnené Verejnou vyhláškou č. 3/2023 (PDF, 2 MB)

08/04/2022

Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k.ú. Osuské sú platné  k 28.3.2022. Oznámenie o platnosti ZUNP zverejnené Verejnou vyhláškou č.6/2022 z 7.4.2021 (PDF, 163 kB)

Platné Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k.ú. Osuské (PDF, 603 kB)

10/12/2021

Verejná vyhláška 13/2021 (PDF, 3 MB)   Verejná vyhláška 13/2021 (PDF, 2 MB)   Verejná vyhláška 13/2021 (PDF, 603 kB)

Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu pozemkových úprav sú zverejnené Verejnou vyhláškou č.28/2021 z 7.12.2021

10/08/2021

Verejná vyhláška 13/2021 (PDF, 52 kB)   Verejná vyhláška 13/2021 (PDF, 4 MB)

Na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav konanom dňa 6.8.2021
v Kultúrnom dome v Osuskom  okresný úrad prezentoval návrh zásad
umiestnenia nových pozemkov . Na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav bolo dohodnuté, že
v termíne do 31.8.2021 môžu vlastníci pozemkov v obvode
pozemkových úprav podávať návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov
písomne na  adresu Okresného úrad Senica, pozemkového  a lesného
odboru alebo na adresu Obce Osuské resp. elektronicky na  emailomové
adresy:  TA.13G4@S1FQG1FTLS4.LS4ISP@ alebo 4FQ.RGS4I@YTAHAF.QY2F@.
Z výsledkov prerokovaných pravidiel a podľa schválených všeobecných zásad
funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a miestnych podmienok
okresný úrad dohodne so združením účastníkov zásady umiestnenia nových
pozemkov, ktoré budú zverejnené a zaslané účastníkom Projektu pozemkových
úprav v k.ú. Osuské.

10/08/2021

Verejná vyhláška 13/2021

Prezentácia projektu pozemkových úprav.

04/08/2021

Verejná vyhláška 13/2021 (PDF, 10 MB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Projektu pozemkových úprav v k.ú. Osuské boli schválené Verejnou vyhláškou č.17/2021 z 4.8.2021

20/07/2021

Verejná vyhláška 13/2021 (PDF, 346 kB)   Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav (PDF, 25 kB)   Návrh na zloženie predstavenstva združenia (PDF, 22 kB)   Návrh stanov združenia účastníkov projektu pozemkových úprav (PDF, 35 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor a Obec Osuské zvolávajú ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav Verejnou vyhláškou
č.13/2021 na dňa 6.8.2021 o17.00h do Kultúrneho domu v Osuskom

06/07/2021

Schválenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav  v katastrálnom území Osuske - Verejná vyhláška 12/2021 (PDF, 127 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav  v katastrálnom území Osuske - Verejná vyhláška 12/2021

18/03/2021

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Osuské  - Verejná vyhláška č. 6/2021 (PDF, 437 kB)

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Osuské  - Verejná vyhláška č. 6/2021

Návrh funkčného usporiadanie územia (PDF, 437 kB)

Návrh funkčného usporiadanie územia

Verejná vyhláška č. 2/2021 (PDF, 5 MB)

Grafická príloha

29/01/2021

Verejná vyhláška č. 2/2021 (PDF, 126 kB)  

Register pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k.ú. Osuské  bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.2/2021 č.j.: OU-SE-PLO-2021/000092-002 z 28.1.2021

Register pôvodného stavu - vlastníci, správcovia, zástupcovia vlastníkov (PDF, 8 MB)

Register pôvodného stavu - vlastníci, správcovia, zástupcovia vlastníkov

Grafická časť č. 1 (PDF, 293 kB)  Grafická časť č. 2 (PDF, 508 kB)  Grafická časť č. 3 (PDF, 428 kB)

Grafické prílohy

23/12/2019

Verejná vyhláška č. 13/2019 (PDF, 1 MB)   Príloha č. 1 (PDF, 37 kB)  Príloha č. 2 (PDF, 463 kB)

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Osuské bol nariadený rozhodnutím OU SE PLO č.j.: OU-SE-PLO/2019/016194/Mar/nar PPÚ/O z 20.12.2019, zverejnený Verejnou vyhláškou č.13/2019