Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

PPÚ Osuské

23/12/2019

Verejná vyhláška č. 13/2019 (PDF, 1 MB)   Príloha č. 1 (PDF, 37 kB)  Príloha č. 2 (PDF, 463 kB)

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Osuské bol nariadený rozhodnutím OU SE PLO č.j.: OU-SE-PLO/2019/016194/Mar/nar PPÚ/O z 20.12.2019, zverejnený Verejnou vyhláškou č.13/2019