Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

PPU Plavecky Peter

Pozemkové úpravy / PPÚ Plavecký Peter

30/11/06
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Plavecký Peter


- Vedúci projektu :Ing. Roman Wágner
- Spracovateľ: GEODET s.r.o.,Bratislava, Malodunajská 15
 

Harmonogram prác

31.5.2004

Práce v bodovom poli

31.5.2004

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

31.10.2004

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav

31.10.2004

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

31.5.2005

Ocenenie pozemkov

31.10.2005

Register pôvodného stavu po ROEP

30.6.2006

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

30.6.2006

Miestny územný systém ekologickej stability

30.6.2006

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

30.4.2007

Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení 

30.9.2007

Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení 

31.5.2008

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

1.4.2009

Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia

1.4.2009

Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie

30.6.2009

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Evidenčná karta:

Evidenčná karta (PDF, 30 kB) Monitorovacia správa (PDF, 27 kB)

23/07/10
Zápis Projektu pozemkových úprav v k.ú. Plavecký Peter

PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV V K.Ú. PLAVECKÝ PETER BOL DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ NA SPRÁVE KATASTRA SENICA ZAPÍSANÝ DŇA 14.12.2009

23/07/10
Schválenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k.ú.Plavecký Peter

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Plavecký Peter: Vyhláška č.23/2009 č.j.210/2003-PP/R1/Wág-Val z 5.11.2009

 Schválenie vykonania (PDF, 73 kB)

23/07/10
Nariadenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k.ú. Plavecký Peter

 Nariadenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k.ú. Plavecký Peter Vyhláškou č.6/09 č.j 210/2009 Pl.Peter-nariadenie vykonania z 30.3.2009

Nariadenie vykonania (PDF, 32 kB) Plán prechodu na nové hospodárenie (PDF, 56 kB)

23/07/10
Schválenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Plavecký Peter

Projekt pozemkových úprav: schválený Vyhláškou č.5/2009 č.j.:210/2003-PPÚ schv. PPÚ z 11.3.2009

Schválenie RPS (PDF, 41 kB)

23/07/10
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Plavecký Peter

Projekt pozemkových úprav: zverejnený Vyhláškou č.8/2008 z 14.7.2008 č.j.155/2005Pl.Peter-RNS 

Zverejnenie RPS (PDF, 33 kB)

23/07/10
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ v k.ú. Plavecký Peter

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov:zverejnené Vyhláškou č.23/2006 z 3.8.2006, platné: 30.11.2006

Zverejnenie ZUNP (PDF, 29 kB) ZUNP (PDF, 132 kB)

22/07/10
Schválenie VZFUÚ PPÚ v k.ú. Plavecký Peter

Všeobecné zásady funkčného usporiadabia územia PPÚ v k.ú. Plavecký Peter: schválené: 

Schválenie VZFUÚ (PDF, 39 kB)

18/11/09
Zverejnenie VZFUÚ PPÚ v k.ú. Plavecký Peter

-Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia zverejnené Vyhláškou č.43/2006 z 31.10.2006

Zverejnenie VZFUÚ (PDF, 35 kB)

18/11/09
Schválenie Registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Plavecký Peter

-Register pôvodného stavu: schválený: Rozhodnutím č.j. 210/2006-Pl.Peter-RPS z 11.4.2006, právoplatný dňa 13.4.2006

Schválenie registra pôvodného stavu (PDF, 34 kB)

05/05/09
Zverejnenie Registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Plavecký Peter

Register pôvodného stavu: zverejnený: Vyhláškou č.7/2006 z 16.1.2006

Zverejnenie registra pôvodného stavu (PDF, 29 kB)

04/05/09
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov PÚ v k.ú. Plavecký Peter

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav sa konanlo dňa 9.7.2004 v Kultúrnom dome v Plaveckom Petri 

Pozvánka (PDF, 25 kB) Zápisnica (PDF, 35 kB)

28/11/08
Nariadenie PÚ v k.ú. Plavecký Peter

Nariadenie PÚ : rozhodnutie č.j. 1/2004-Pl.Peter z 13.4.2004 právoplatné : 4.5.2004

Nariadenie PÚ (PDF, 48 kB)