Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Register pozemkových spoločenstiev

O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: R-0001/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Komposesorát Predpoloma, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Nová Bošáca

Vložka číslo: R-0002/303 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pozemkové spoločenstvo Rybníček
Sídlo: Senica

Vložka číslo: R-0003/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Dolinári
Sídlo: Nová Lehota

Vložka číslo: R-0004/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pozemkové spoločenstvo Drieňov kopec Kálnica
Sídlo: Kálnica

Vložka číslo: R-0005/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbársky spolok Mnešice, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Nové Mesto nad Váhom

Vložka číslo: R-0006/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbárska obec Bošáca, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Bošáca

Vložka číslo: R-0007/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Komposesorát Grúň, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Nová Bošáca

Vložka číslo: R-0008/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Komposesorát Šančiari – Kubinová, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Nová Bošáca

Vložka číslo: R-0009/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Komposesorát Tlstý Vrch – Kopaničiari, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Nová Bošáca

Vložka číslo: R-0010/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbariat – Krahuľka, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Nová Ves nad Váhom

Vložka číslo: R-0011/303 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesná spoločnosť Ostrý vrch Vrbovce, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Vrbovce

Vložka číslo: R-0012/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Spolok bývalých urbarialistov obce Lubina, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Lubina

Vložka číslo: R-0013/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesná spoločnosť Dúbravy, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Hrádok

Vložka číslo: R-0014/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesná spoločnosť Lúka, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Lúka

Vložka číslo: R-0015/303 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Združenie bývalých urbarialistov obce Vrbovce - Chvojnica, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Vrbovce

Vložka číslo: R-0016/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesná spoločnosť Hlávky, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Modrová

Vložka číslo: R-0017/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesná spoločnosť Ostré Vrchy, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Kálnica

Vložka číslo: R-0018/303 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesné spoločenstvo Hliníky, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Myjava

Vložka číslo: R-0019/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesná spoločnosť Masarik, pozemkové spoločenstvo Kálnica
Sídlo: Kálnica

Vložka číslo: R-0020/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pasienkový urbár, pozemkové spoločenstvo Modrová
Sídlo: Modrová

Vložka číslo: R-0021/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Kočovce

Vložka číslo: R-0022/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Starý urbár, pozemkové spoločenstvo Modrová
Sídlo: Modrová

Vložka číslo: R-0023/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbárska spoločnosť Sihoť Potvorice, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Potvorice

Vložka číslo: R-0024/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesná a pasienková spoločnosť v Kálnici, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Kálnica

Vložka číslo: R-0025/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pozemkové spoločenstvo Setvak a Urbar Hrušové
Sídlo: Bzince pod Javorinou

Vložka číslo: R-0026/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pozemkové spoločenstvo Urbár Horná Streda
Sídlo: Horná Streda

Vložka číslo: R-0027/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo „ Urbár a Srnožať “ Modrovka
Sídlo: Modrovka

Vložka číslo: R-0028/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pozemkové spoločenstvo Horné Hory
Sídlo: Bzince pod Javorinou

Vložka číslo: R-0029/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pozemkové spoločenstvo Maleník
Sídlo: Bzince pod Javorinou

Vložka číslo: R-0030/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pozemkové spoločenstvo Plešivek
Sídlo: Bzince pod Javorinou

Vložka číslo: R-0031/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbársky spolok Moravské Lieskové, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Moravské Lieskové

Vložka číslo: R-0032/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbárska obec Svätý Kríž, pozemkové spoločenstvo Považany
Sídlo: Považany

Vložka číslo: R-0033/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Mošovce
Sídlo: Nové Mesto nad Váhom

Vložka číslo: R-00034/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Nová Lehota
Sídlo: Nová Lehota

Vložka číslo: R-00035/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pozemkové lesné spoločenstvo Vresové
Sídlo: Nová Lehota

Vložka číslo: R-0036/303 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Komposesorát Bukovec
Sídlo: Bukovec

Vložka číslo: R-0037/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Bývalí urbarialisti obce Stará Lehota, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Nová Lehota

Vložka číslo: R-0038/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Šančiarsko – kopanický urbársky spolok Moravské Lieskové pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Moravské Lieskové

Vložka číslo: R-0039/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov a spolumajiteľov lesa 
Sídlo: Hôrka nad Váhom

Vložka číslo: R-0040/304 | aktualizované: 03/03/2015
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Trenčianske Bohuslavice
Sídlo: Trenčianske Bohuslavice