Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Tlačivá a formuláre pozemkového a lesného odboru

Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu


Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy, § 17 ods. 1 (RTF, 48 kB)


Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (RTF, 32 kB)


Žiadosť o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku, § 11 ods. 1 písm. a) (RTF, 47 kB)


Žiadosť o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku, § 9 (RTF, 44 kB)


Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde, §17 ods. 3 (RTF, 39 kB)


Žiadosť o vydanie stanoviska k jednorázovej zmene druhu pozemku, § 17 ods. 3 (RTF, 39 kB)

Lesnícke tlačivá


Doklady potrebné k žiadosti o vyňatie lesných pozemkov (RTF, 57 kB)


Návrh na ustanovenie člena lesnej stráže (RTF, 47 kB)


Podklady potrebné na skúšku členov lesnej stráže (RTF, 15 MB)


Vzor žiadosti o zmenu predpisu PSOL (RTF, 201 kB)


Žiadosť o vydanie rozhodnutia v pochybnostiach (RTF, 41 kB)


Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku §3 (RTF, 63 kB)


Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov §5 a §7 (RTF, 90 kB)


Žiadosť o záväzné stanovisko ochranné pásmo lesa (RTF, 39 kB)


Žiadosť o záväzné stanovisko §6 (RTF, 39 kB)

Poľovnícke tlačivá

Mesačné hlásenie (XLS, 38 kB)

Návrh na menovanie poľovníckej stráže (RTF, 49 kB)


Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (RTF, 59 kB)


Návrh na schválenie poľovného hospodára (RTF, 52 kB)


Poľovnícke tlačivá (XLS, 186 kB)

Tlačivá pozemkové spoločenstvá