Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. júl 2021, piatok
 

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o informácie

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Z Vašej žiadosti o informácie musí byť zrejmé:

-          kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;

-          adresa pobytu alebo sídlo;

-          ktorých informácií sa žiadosť týka;

-          aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Ak Vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme Vás na jej doplnenie.

 

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

E-MAILOM

TA.13G4@3A.FO3G@

FAXOM

053 / 44 21 305

POŠTOU

Okresný úrad Spišská Nová Ves

Štefánikovo nám. 5

052 01 Spišská Nová Ves

OSOBNE

v pracovných dňoch v čase úradných hodín

TELEFONICKY

053 / 41 76 330
v pracovných dňoch v čase úradných hodín

 
V prípade vydania rozhodnutia o nesprístupnení informácií, rozhodnutia o čiastočnom nesprístupnení informácií resp. fiktívneho rozhodnutia,  sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Lehotu 15 dní nemožno zmeškať.


Povinná osoba musí žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.


sadzobník spoplatňovaných úkonov pri získavaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (PDF, 169 kB)