Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Výpis z PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH na rok 2021 pre školy a šk. zariadenia

V súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. o) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Okresný úrad Košice vydal pre školy a školské zariadenia v územnom obvode Košice „Výpis z Plánu hlavných úloh na rok 2021 pre orgány samosprávy, PO a FO - podnikateľov pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, CO obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu CO a humanitárnej pomoci“.

„Výpis z Plánu hlavných úloh na rok 2021 ...“ je zameraný na plnenie úloh na úseku civilnej ochrany v podmienkach škôl a školských zariadení so sídlom v územnom obvode Košice. Tieto úlohy sú školy a školského zariadenia povinné plniť ako právnické osoby podľa ustanovení § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a pokynov odboru KR OÚ Košice.

Spracovala: Ing. Gačová, 22.02.2021