Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Predĺžený termín na prihlasovanie odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

09. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os - 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS (dopytovo-orientované projekty) ako aj Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je v oboch prípadoch predĺžený do 12. júla 2017.

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok