Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Vyzvanie na národný projekt - Zavedenie systému riadenia kvality v zbore väzenskej a justičnej stráže

Bratislava, 12. 04. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. apríla 2018 vyzvanie na národný projekt:

ZAVEDENIE SYSTÉMU RIADENIA KVALITY V ZBORE VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2018-2.