Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

2011

Usmernenia - archív 30.9.2020  |  Verejné vyhlášky - archív 30.9.2020

Usmernenie - povoľovanie fóliovníkov, 12.01.2011 (PDF, 118 kB)

Metodické usmernenie pri odstraňovaní nepovolenej stavby elektronických sietí umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia, 01.02.2011 (PDF, 157 kB)

Usmernenie vo veci umiestnenia prízemného dreveného montovaného objektu, 17.02.2011 (PDF, 225 kB)

Usmernenie k problematike predĺženia lehoty ohlásením stavieb, 25.02.2011 (PDF, 103 kB)

Usmernenie o jednorazových  mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, 08.03.2011 (PDF, 80 kB)

Usmernenie vo veci posúdenia žiadosti o predĺženie povolenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia, 21.03.2011 (PDF, 362 kB)

Usmernenie o postupe stavebných úradov k aplikácii ust. § 58 ods.4 zákona o energetike a o zmene niektorých zákonov, 21.04.2011 (PDF, 328 kB)

Výstavba slnečných (fotovoltických) elektrárni, 02.05.2011 (PDF, 71 kB)

Usmernenie k postupu stavebného úradu pri vydávaní súhlasu na skúšobnú prevádzku, 20.06.2011 (PDF, 151 kB)

Umiestňovanie stavieb v uzavretom areáli, 21.06.2011 (PDF, 70 kB)

Usmernenie k problematike povoľovania stavieb mobilných a kompaktných nabíjacích staníc, 01.08.2011 (PDF, 199 kB)

Usmernenie k problematike povoľovania strešných inštalácií fotovoltických elektrární (FVE) a fotovoltických zariadení, 08.08.2011 (PDF, 146 kB)

Povolenie užívania stavby RD bez dokončenej prístupovej komunikácie, 15.08.2011 (PDF, 137 kB)

Usmernenie ako postupovať pri stavbách , ktorých  projektová dokumentácia sa nezachovala a autora projektu nemožno zistiť, 25.08.2011 (PDF, 245 kB)

Usmernenie vo veci nadstavby a výstavby bytových domov, 05.09.2011 (PDF, 380 kB)

Usmernenie k problematike povoľovania terénnych úprav, kt. sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, 14.09.2011 (PDF, 392 kB)

Metodické usmernenie k problematike povoľovania inštalácií fotovoltických elektrárni, 17.10.2011 (PDF, 280 kB) 

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, 02.11.2011 (PDF, 68 kB)

Usmernenie a záväzné stanovisko pri vydávaní stavebných povolení na základe jednej žiadosti , 09.12.2011 (PDF, 147 kB)

Usmernenie vo veci aplikácie § 79 zákona č. 3721990 Zb. o priestupkoch, 21.12.2011 (PDF, 111 kB)

Usmernenie k problematike novely Trestného poriadku (PDF, 166 kB)