Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. august 2021, pondelok
 

ČOV_Sučany

31. 05. 2021

Informácia o konaní podľa ustanovenia § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“):

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa §16a ods. 1 vodného zákona (PDF, 159 kB)

Projektová dokumentácia (PDF, 7 MB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 300 kB)