Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Ochrana ovzdušia

Katalóg opatrení k programom na zlepšenie kvality ovzdušia, zverejnené dňa 06. 05. 2024 (XLSX, 273 kB)

Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 Oščadnica a okolie, zverejnené dňa 11.01.2024 (PDF, 230 kB)

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní v Žilinskom kraji za rok 2022, zverejnené dňa 04. 12. 2023 (PDF, 1 MB)

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní v Žilinskom kraji za rok 2021, zverejnené dňa 02. 11. 2023 (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení z akčného plánu pre územie Ružomberok a okolie, zverejnené dňa 09.02.2023 (PDF, 37 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok  na území Žilinského kraja za obdobie od  01. 03. 2021 do 31. 03. 2021 (PDF, 435 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Žilinského kraja za obdobie od  01. 02. 2021 do 28. 02. 2021 (PDF, 439 kB)

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní v Žilinskom kraji za rok 2020 (PDF, 2 MB)

„Prekročenie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie mesta Žilina – vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení", zverejnené dňa 16. 12. 2021 (PDF, 448 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Žilinského kraja za obdobie od  01. 01. 2021 do 31. 01. 2021 (PDF, 432 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok  na území Žilinského kraja za obdobie od  01. 10. 2020 do 31. 12. 2020 (PDF, 437 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Žilinského kraja za obdobie od  01. 07. 2020 do 30. 09. 2020 (PDF, 428 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Žilinského kraja za obdobie od  01. 04. 2020 do 30. 06. 2020 (PDF, 595 kB)

ZILINA Informácia  o kvalite ovzdušia 2018_OU_OSZP2 (PDF, 923 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok  na území Žilinského kraja za obdobie od  01. 03. 2020 do 31. 03. 2020 (PDF, 430 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Žilinského kraja za obdobie od  01. 02. 2020 do 29. 02. 2020 (PDF, 430 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Žilinského kraja za obdobie od  01. 01. 2020 do 31. 01. 2020 (PDF, 611 kB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Žilinského kraja za obdobie od  01.07.2019 do 31.12.2019 (PDF, 444 kB)

„Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení  – prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie mesta Ružomberok a obce Likavka“ zverejnené dňa 28.01.2020 (PDF, 7 MB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení  – prekročenie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie mesta Ružomberok a obce Likavka zverejnené 08.01.2020 (PDF, 6 MB)

Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Žilinského kraja za obdobie od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019 (PDF, 449 kB)

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých ZZO na jeho znečisťovaní v Žilinskom kraji za rok 2017 (PDF, 557 kB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení  – prekročenie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie mesta Žilina. (PDF, 389 kB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení  – prekročenie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie mesta Ružomberok a obce Likavka. (PDF, 402 kB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení - prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územia mesta Žilina, zverejnené dňa 22.01.2019 (PDF, 436 kB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení - prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v oblasti územia mesta Martin a Vrútky, zverejnené dňa 22.01.2019 (PDF, 436 kB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení - prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie Ružomberok a obec Likavka zverejnené dňa 21.01.2019 (PDF, 440 kB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení - prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie Ružomberok a obec Likavka zverejnené dňa 20.12.2018 (PDF, 397 kB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení - prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie Ružomberok a obec Likavka zverejnené dňa 20.01.2017 (PDF, 1 MB)

Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch a akčných plánoch za rok 2014 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o prekračovaní častíc PM10 v oblasti riadenia kvality ovzdušia územie mesta Martin a Vrútky, zo dňa 23.02.2015 (PDF, 551 kB)

Oznámenie o prekračovaní častíc PM10 v oblasti riadenia kvality ovzdušia územie mesta Žilina, zo dňa 20.02.2015 (PDF, 531 kB)

Oznámenie o prekračovaní častíc PM10 v oblasti riadenia kvality ovzdušia územie mesta Ružomberok a obce Likavka, zo dňa 20.02.2015 (PDF, 547 kB)

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia

Program na zlepšenie kvality ovzdušia - územie mesta Žilina (PDF, 4 MB)

Program na zlepšenie kvality ovzdušia - územie mesta Ružomberok a obce Likavka (PDF, 4 MB)

Program na zlepšenie kvality ovzdušia - územie mesta Martin a Vrútky (PDF, 4 MB)

Akčný plán Žilina (PDF, 2 MB)
Akčný plán Ružomberok a Likavka (PDF, 2 MB)
Akčný plán Martin a Vrútky (PDF, 2 MB)