Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Správne konania

Správne konania

„Prevádzkový areál firmy PETRO SK, Žilina“

„Martin – východný mestský okruh - I. etapa od Križovatky č. 8 po Križovatku č. 4, km 7, 035 – 2,736“

„Rekonštrukcia prístupovej cesty na Kubínsku Hoľu – I. Etapa“

„Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia“

„Diaľnica D1 Turany - Hubová“

„Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. polprofil“

„CENTRUM NOVÉ KOLIESKO – M1 /II. etapa/“

„Priemyselno-logistický park Sučany“

„Kotol na biomasu v Mondi SCP, a.s., Ružomberok, náhrada súčasného kotla na biomasu za nový

„Kofola a.s. – vrt R4“

„Dolný Vadičov – protipovodňová ochrana obce“

„Plán otvárky, prípravy a dobývania na výhradnom ložisku vápenca, ložisková časť  Polomec, v DP Lietavská Lúčka na roky 2024 – 2038“ (PDF, 690 kB)

„Oravská Polhora. Revitalizácia poldra „Šoltýsky potok““

„Obchodný dom XXX Lutz Žilina“

„Žilina – Trnové, vybudovanie poldra na Trnovke“

„ČOV Bobrovník, SO 01 ČOV“, Dodatok č. 3“

„Žilina – Brodno, Brodnianka, úprava toku“

„I/59 Biely Potok – most 057“

„Pavilón urgentnej medicíny FNsP Žilina“

„Využitie ložiska štrkopiesku (nevyhradeného nerastu) v k.ú. Lisková“

„Nemocnica budúcnosti Martin“

„Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu č. 487-060 most cez rieku Kysuca v k. ú. obce Staškov"

„Most ponad potok Predmieranka, Turzovka - Predmier“

„Mäsovýroba Oravská Polhora“

„Plán využívania ložiska štrkopieskov Sučany – Veľké Diely na roky 2020 – 2027“

„Rekonštrukcia odvodnenia časti obce Stred a Sihoť Oravská Jasenica“

„Nádrže Modré oko - Zubrohlava“

„Eltek IV. – prístavba skladu TPS“

„Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“

„Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš“

„Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“

„Diaľnica D1 Turany – Hubová“

„Plán likvidácie ložiska štrkopieskov v k. ú. Zábrež, parc. č. 528/5, 528/6 a 528/7, na roky 2021 - 2026“

„Logistické centrum – LIDL-Rakovo“

„Sústava drobných vodných stavieb na zadržanie vody v prírode na lesných pozemkoch spravovaných spoločenstvom Kysučné, s.r.o.“

„Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka“

„Plán likvidácie ložiska stavebného kameňa – dolomitu Rajec – Baranová na roky 2022 - 2029“ v katastrálnom území Rajec, C-KN parcely č. 2749/4 a 2749/5

„Modernizácia TG5 prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh“

„I-78 Ťapešovo-Most 016“

„Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka“

„Cyklotrasa Dolný Kubín - Záskalie“

„Vodná plocha – biotop na podporu obojživelníkov a plazov“.

„I/64 Porúbka – most 107“

„I/18 Kraľovany – most 315“

„Plán likvidácie štrkoviska – lokalita „Pod búdami“

„I/78 Oravská Jasenica"

„Nádrž Modré oko - Zubrohlava"

„Opevnenie ľavého brehu rieky Kysuca"

„Predčistenie odpadových vôd pre Metsä Tissue“ a doplnkové stavby na p. č. 2896/83, 2896/2 v k. ú. Žilina

„Rekonštrukcia mostného objektu 2251-004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš"

„Úprava potoka Staškov Belkov EN 9564/2"

„Športovo-rekreačná zóna „Pri jazere"

„Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, zmena DÚR v km 16,880 – 19,280 D3“

Plán otvárky, prípravy  a dobývania, Dobývací priestor Malá Bytča - lokalita Horný prúd II“ – opätovná informácia o začatí konania

„Lávka pre chodcov, Oravská Jasenica“ – informácia o začatí konania

„Plán otvárky, prípravy a dobývania, Dobývací priestor Malá Bytča – lokalita Horný prúd II“ – informácia o začatí konania

„Čistiareň odpadových vôd, EBA, s. r. o., prevádzka Sučany“ – informácia o začatí konania

„Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18 (zmena DÚR)“ – informácia o začatí konania

„ČOV Bobrovník, projekt „Zmena počas výstavby“, stavebný objekt SO 01 ČOV“ – informácia o začatí konania

„Varín-úprava toku Varínka“ – informácia o začatí konania

"Nesluša - Potok Neslušanka protipovodňová ochrana"

„IVB Benice"

„Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka“ – informácia o začatí konania

„Zvýšenie odberu vody  z vodného toku Zadná voda v katastrálnom území Demänovská Dolina" zverejnené dňa 18. 01. 2021

"Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, Juh – križovatka D1" zverejnené 12. 11. 2020

"Obytný súbor pod Hájom - technická infraštruktúra" zverejnené dňa 12. 11. 2020

"Penzión Energetik - ubytovacie jednotky a Wellnes, Demänovská Dolina - Lúčky" zverejnené dňa 11. 11. 2020

„Prevádzkový areál firmy PETRO SK, Žilina“