Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2022, sobota
 

Správne konania

Správne konania

„Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka“

„Cyklotrasa Dolný Kubín - Záskalie“

„Vodná plocha – biotop na podporu obojživelníkov a plazov“.

„I/64 Porúbka – most 107“

„I/18 Kraľovany – most 315“

„Plán likvidácie štrkoviska – lokalita „Pod búdami“

„I/78 Oravská Jasenica"

„Nádrž Modré oko - Zubrohlava"

„Opevnenie ľavého brehu rieky Kysuca"

„Predčistenie odpadových vôd pre Metsä Tissue“ a doplnkové stavby na p. č. 2896/83, 2896/2 v k. ú. Žilina

„Rekonštrukcia mostného objektu 2251-004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš"

„Úprava potoka Staškov Belkov EN 9564/2"

„Športovo-rekreačná zóna „Pri jazere"

„Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, zmena DÚR v km 16,880 – 19,280 D3“

Plán otvárky, prípravy  a dobývania, Dobývací priestor Malá Bytča - lokalita Horný prúd II“ – opätovná informácia o začatí konania

„Lávka pre chodcov, Oravská Jasenica“ – informácia o začatí konania

„Plán otvárky, prípravy a dobývania, Dobývací priestor Malá Bytča – lokalita Horný prúd II“ – informácia o začatí konania

„Čistiareň odpadových vôd, EBA, s. r. o., prevádzka Sučany“ – informácia o začatí konania

„Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18 (zmena DÚR)“ – informácia o začatí konania

„ČOV Bobrovník, projekt „Zmena počas výstavby“, stavebný objekt SO 01 ČOV“ – informácia o začatí konania

„Varín-úprava toku Varínka“ – informácia o začatí konania

"Nesluša - Potok Neslušanka protipovodňová ochrana"

„IVB Benice"

„Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka“ – informácia o začatí konania

„Zvýšenie odberu vody  z vodného toku Zadná voda v katastrálnom území Demänovská Dolina" zverejnené dňa 18. 01. 2021

"Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, Juh – križovatka D1" zverejnené 12. 11. 2020

"Obytný súbor pod Hájom - technická infraštruktúra" zverejnené dňa 12. 11. 2020

"Penzión Energetik - ubytovacie jednotky a Wellnes, Demänovská Dolina - Lúčky" zverejnené dňa 11. 11. 2020