Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

EIA

Správne konania  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA  |  Ochrana ovzdušia  |  Ochrana prírody a krajiny

 

Rozhodnutie  Rozšírenie cintorína v Ilovom Lietavská Lúčka, zverejnené dňa 21.03.2023 (PDF, 783 kB)

Informácia pre verejnosť - Zber a výkup katalyzátorov Žilina, zverejnené dňa 14.03.2023 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť - Višňové - Slnečné grundy, úprava bezmenného prítoku Rosinky, zverejnené dňa 06.03. (PDF, 234 kB)2023

Informácia pre verejnosť - „Žilina – Objekty individuálnej rekreácie – Drevenice Liptovská Štiavnica“ , zverejnené dňa 14. 02. 2023 (PDF, 229 kB)

Informácia pre verejnosť: Rozšírenie rekreačného areálu Vŕšky - Terchová, zverejnené dňa 06.02.2023  (PDF, 232 kB)

Informácia pre verejnosť : I/18 Mojšova Lúčka – most 263 – predloženie zámeru, zverejnené dňa 17.01.2023 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť:  Prestavba liečebného domu Skalka, Rajecké Teplice, zverejnené dňa 19. 12. 2022 (PDF, 228 kB)

Informácia pre verejnosť  :  Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Rajec, zverejnené dňa 14.12.2022 (PDF, 224 kB)

Informácia pre verejnosť  :  Rozšírenie cintorína v Ilovom Lietavská Lúčka, zverejnené dňa 08. 12. 2022 (PDF, 226 kB)

Rozhodnutie: „CTPark Žilina Airport, Zóna2", zverejnené 08. 12. 2022 (PDF, 774 kB)

Informávia pre verejnosť: Strategický dokument  „Územný plán regiónu Žilinského kraja“, zverejnené dňa 22. 11. 2022 (PDF, 146 kB)

Informácia pre verejnosť: ,,Územný plán obce (ÚPN – O ) Podhorie, návrh, Zmeny a doplnenie SoH“, zverejnené dňa 14. 11. 2022 (PDF, 214 kB)

Informácia pre verejnosť: LIKVIDÁCIA ČASTI LOŽISKA NEVYHRADENÉHO NERASTU STAVEBNÉHO KAMEŇA – DOLOMITU RAJEC – BARANOVÁ podľa PLÁNU LIKVIDÁCIE LOŽISKA stavebného kameňa – dolomitu RAJEC - BARANOVÁ v katastrálnom území Rajec C-KN parcely č. 2749/4 a 2749/5 NA ROKY 2022 – 2029, zvrerejnené dňa  9. 11. 2022 (PDF, 234 kB)

Informácia pre verejnosť: Diverzifikácia palivovej základne - LPG Plynové zariadenie – Kia Slovakia s.r.o. , zverejnené dňa 04. 11. 2022 (PDF, 154 kB)

Informácia pre verejnosť: CTPark Žilina - Gbeľany, Hala SO 02-C extenzia, Hala SO 03-C extenzia, zverejnené dňa 04. 11. 2022 (PDF, 154 kB)

Informácia pre verejnosť: Rekreačné chaty Strážov, Žilina, zverejnené dňa 04. 11. 2022 (PDF, 154 kB)

Rozhodnutie: „Úprava križovatky a parkovacích plôch spoločnosti Kofola, Rajecká Lesná“, zverejnené dňa 04. 11. 2022 (PDF, 399 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Prevádzka na nakladanie s odpadmi - rozšírenie druhu odpadov a spôsobu nakladania s odpadom“, zverejnené dňa 04. 11. 2022 (PDF, 685 kB)

Rozhodnutie: „Kvalitné bývanie v Turí“, zverejnené dňa 13. 10. 2022 (PDF, 370 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: "OBJEKT OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI PRI PLAVÁRNI“, zverejnené dňa 07. 10. 2022 (PDF, 639 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: "Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany“, zverejnené dňa 07. 10. 2022 (PDF, 662 kB)

Informácia pre verejnosť: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027“, zverejnené dňa 12. 09. 2022 (PDF, 147 kB)

Rozhodnutie: „Žilina - Trnové, vybudovanie poldra na Trnovke - zmena“, zverejnené dňa 09. 09. 2022 (PDF, 367 kB)

Rozhodnutie: „Zariadenie na zber odpadov Zbyňov“, zverejnené dňa 26. 08. 2022 (PDF, 555 kB)

Informácia pre verejnosť:  Prístavba k skladovej hale č. 829, zverejnené dňa 12. 08. 2022 (PDF, 155 kB)

Informácia pre verejnosť: Ruská baňa Rajecké Teplice, zverejnené dňa 12. 08. 2022 (PDF, 155 kB)

Rozhodnutie: Územný plán obce Kotrčiná Lúčka, zverejnené dňa 12. 08. 2022 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie: Územný plán obce Divina, zverejnené dňa 12. 08. 2022 (PDF, 2 MB)

Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky č. 9, zverejnené dňa 25. 07. 2022 (PDF, 428 kB)

Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Stránske, zverejnené dňa 19. 07. 2022 (PDF, 225 kB)

Zmeny a Doplnky č. 3 Obce Divinka + príloha, zverejnené dňa 01. 07. 2022 (PDF, 1 MB)

Informácia pre verejnosť: Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Rajecké Teplice“, zverejnené dňa 29. 06. 2022 (PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č. 9 Územného plánu mesta Žilina, zverejnené dňa 27. 06. 2022 (PDF, 224 kB)

Informácia pre verejnosť: Nový zdroj tepla a elektrickej energie – plynové motory a transformátor T10 – II, zverejnené dňa 15. 06. 2022 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: Technická infraštruktúra pre priemyselný park Varín, zverejnené dňa 15. 06. 2022 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: „Kvalitné bývanie v Turí“, zverejnené dňa 08. 06. 2022 (PDF, 151 kB)

Informácia pre verejnosť: Úprava križovatky a parkovacích plôch spoločnosti Kofola, Rajecká Lesná, zverejnené dňa 02. 06. 2022 (PDF, 228 kB)

Informácia pre verejnosť  :  Zmena a Doplnok č.3 ÚPN -O Divinka, zverejnené dňa 26. 05. 2022 (PDF, 223 kB)

Hodnotenie strategického dokumentu obstarávateľa:,, Územný plán obce Varín, koncept“, zverejnené dňa 04.05.2022 (PDF, 210 kB)

Informácia pre verejnosť: Objekty individuálnej rekreácie – Drevenice Liptovská Štiavnica, zverejnené dňa 02. 05. 2022 (PDF, 153 kB)

„Doplnok č. 1 k Plánu likvidácie časti lomu Lietavská Lúčka na výhradnom ložisku vápenca v DP Lietavská Lúčka na roky 2018 – 2025“, zverejnené dňa 27. 04. 2022 (PDF, 447 kB)

Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov KAMETAL, s.r.o., prevádzka, zverejnené 27. 04. 2022 (PDF, 386 kB)

Informácia pre verejnosť: Zariadenie na zber odpadov Zbyňov, zverejnené dňa 12. 04. 2022 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť: Nový zdroj tepla a elektrickej energie – plynové motory a transformátor T10, zverejnené dňa 12. 04. 2022 (PDF, 149 kB)

Zmena a Doplnok č. 7 Územného plánu obce Krasňany, zverejnené dňa 06. 04. 2022 (PDF, 2 MB)

„Presťahovanie  výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobno-skladovej haly na parc. č. 2744/104  k.ú. Žilina“, zverejnené dňa 31. 03. 2022 (PDF, 1 MB)

Novostavba domova sociálnych služieb Dolný Hričov, zverejnené dňa 25.3.2022 (PDF, 545 kB)

Informácia pre verejnosť: „Žilina - Trnové, vybudovanie poldra na Trnovke - zmena  “, zverejnené dňa 09. 03. 2022 (PDF, 153 kB)

Zmena a Doplnok č. 8 Územného plánu mesta Žilina, zverejnené dňa 08. 03. 2022 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť: „Rehabilitačné centrum Rajecké Teplice“, zverejnené dňa  02. 03. 2022 (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Krasňany, zverejnené dňa 16. 02. 2022 (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie: „I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“, zverejnené dňa 07. 02. 2022 (PDF, 395 kB)

SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja, zverejnené dňa 25. 01. 2022 (PDF, 149 kB)

SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKO, zverejnené dňa 24. 01. 2022 (PDF, 466 kB)

Informácia pre verejnosť: Prevádzka na nakladanie s odpadmi zo dňa 30.12.2021 (PDF, 154 kB)

Informácia pre verejnosť: Parkovací dom Rajecké Teplice, zverejnené dňa 20 12. 2021 (PDF, 227 kB)

Informácia pre verejnosť: ZaD č.8 ÚPN mesta Žilina, zverejnené dňa 10. 12. 2021 (PDF, 151 kB)

Informácia pre verejnosť : Novostavba domova sociálnych služieb Dolný Hričov, zverejnené dňa 01. 12. 2021 (PDF, 156 kB)

Rozhodnutie:  LOGISTICKÝ A VÝROBNÝ AREÁL STREČNO III, zverejnené dňa 01.12.2021 (PDF, 513 kB)

Informácia pre verejnosť: Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie, zverejnené dňa 01. 12. 2021 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: Doplnok č. 1 k Plánu likvidácie časti lomu Lietavská Lúčka na výhradnom ložisku vápenca v DP Lietavská Lúčka na roky 2018 – 2025, zverejnené dňa 01. 12. 2021 (PDF, 151 kB)

Zmena a Doplnok č.3 Územného plánu O Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 22. 11. 2021 (PDF, 833 kB)

Územný plán obce Gbeľany, návrh + prílohy, zverejnené dňa 15. 11. 2021 (PDF, 2 MB)

„CTPark Žilina - Gbeľany, SO 03 Hala ZG3, zmena využitia , zverejnené dňa 15. 11. 2021 (PDF, 984 kB)

Rozhodnutie Centrum zhodnotenia odpadov Dolný Hričov a Horný Hričov, zverejnené dňa 29. 10. 2021 (PDF, 1 MB)

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030, zverejnené dňa 28. 10. 2021 (PDF, 148 kB)

Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Kunerad, zverejnené dňa 27. 10. 2021 (PDF, 521 kB)

Informácia pre verejnosť : Administratívny objekt  AB Obchodná 2, zverejnené dňa 18. 10. 2021 (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť: I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A, zverejnené dňa 18. 10.2021 (PDF, 151 kB)

Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo servisnej činnosti, zverejnené dňa 15. 10. 2021 (PDF, 481 kB)

Obytný súbor Zelené Vlčince, zverejnené dňa 15. 10. 2021 (PDF, 646 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č.3 Územného plánu obce Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 10.09.2021 (PDF, 227 kB)

Informácia pre verejnosť: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+, zverejnené dňa 30. 08. 2021 (PDF, 149 kB)

Úprava križovatky a parkovacích plôch Kofola, Rajecká Lesná, zverejnené dňa 26. 08. 2021 (PDF, 321 kB)

Protipovodňové nádrže na Divinskom potoku, zverejnené dňa 26. 08. 2021 (PDF, 485 kB)

Územný plán obce Turie – záverečné stanovisko, zverejnené dňa 09. 08. 2021 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť: Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č.2, zverejnené dňa 29. 07. 2021 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť: ÚPN Obce Nededza, zverejnené dňa 27. 07. 2021 (PDF, 224 kB)

Informácia pre verejnosť: Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo servisnej činnosti, zverejnené dňa 07.07.2021 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Mobilné zhodnocovanie odpadu z biomasy (biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu zo spracovania dreva) - drvič Doppstadt AK 430 PROFI“ zverejnené dňa 25. 05. 2021 (PDF, 692 kB)

Informácia pre verejnosť: Presťahovanie  výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobno-skladovej haly na parc. č. 2744/104  k.ú. Žilina, zverejnené dňa 25. 05. 2021 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: Zberňa odpadov zo železných a neželezných kovov Rajec, zverejnené dňa 25. 05. 2021 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: "Vybudovanie zberného dvora v obci Divina, novostavba KN-C 40/3,4", zverejnené dňa 10. 05. 2021 (PDF, 476 kB)

Informácia pre verejnosť: CTPark Žilina - Gbeľany, SO 03 Hala ZG3, zmena využitia, zverejnené dňa 10. 05. 2021 (PDF, 151 kB)

Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu O Hôrky, zverejnené dňa 14. 04. 2021 (PDF, 943 kB)

Informácia pre verejnosť: Oznámenie o strategickom dokumente: Územný plán regiónu Žilinského kraja, zverejnené dňa 06. 04. 2021 (PDF, 147 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - Hôrky, zverejnené dňa 01. 03. 2021 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť: Prestavba časti rodinného domu na minipivovar, zverejnené dňa 17. 02. 2021 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba, zverejnené dňa 11. 02. 2021 (PDF, 687 kB)

Rozhodnutie: „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“, zverejnené dňa 29. 01. 2021 (PDF, 673 kB)

Informácia pre verejnosť: Vybudovanie zberného dvora v obci Divina, novostavba KN-C 40/3,4, zverejnené dňa 29. 01. 2021 (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie: „NC Project – rozšírenie stavebného objektu“, zverejnené dňa 29. 01. 2021 (PDF, 995 kB)

Rozšírenie cintorína v obci Svederník“, zverejnené dňa 15.12.2020 (PDF, 364 kB)

LOGISTICKÝ A VÝROBNÝ AREÁL STREČNO III, zverejnené dňa 15.12.2020 (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie: „Prestrešenie exteriérových skladov, Kofola a.s., Rajecká Lesná, zverejnené dňa 30. 11. 2020 (PDF, 440 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č.3 ÚPN Obce Kamenná Poruba, zverejnené dňa 24. 11. 2020 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Stránske, zverejnené dňa 05. 11. 2020 (PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť: Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja, zverejnené dňa 28. 10. 2020  (PDF, 224 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente „Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“ podľa Zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zverejnené dňa 28. 10. 2020 (PDF, 518 kB)

ÚPN Obce Stráňavy zverejnené dňa 16. 09. 2020 (PDF, 224 kB)

Informácia pre verejnosť: Podpivničenie predstavanej terasy a zmena vytvoreného počtu lôžok v rekreačnom objekte zverejnené dňa 14. 10. 2020 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie: „Polyfunkčný objekt FLÓRA“, zverejnené dňa 07. 10. 2020 (PDF, 251 kB)

Rozhodnutie: Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu Mesta Rajec, zverejnené dňa 05. 10. 2020 (PDF, 815 kB)

Rozhodnutie: "Novostavba hotela, Rajecké Teplice“, zverejnené dňa 05. 10. 2020 (PDF, 266 kB)

Informácia pre verejnosť: ÚPN Obce Stráňavy zverejnené dňa 16. 09. 2020 (PDF, 224 kB)

Rozhodnutie: „Žilinská univerzita – parkovisko Nová menza“, zverejnené dňa 10. 09. 2020 (PDF, 320 kB)

Informácia pre verejnosť: „Územný plán obce (ÚPN – O ) Lietavská Lúčka, návrh“, zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť: „Územný plán obce Turie“, zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 139 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č.2 Územného plánu Mesta Rajec zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 225 kB)