Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2021, pondelok
 

EIA

Správne konania  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA  |  Ochrana ovzdušia  |  Ochrana prírody a krajiny

Zmena a Doplnok č.3 Územného plánu O Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 22. 11. 2021 (PDF, 833 kB)

Územný plán obce Gbeľany, návrh + prílohy, zverejnené dňa 15. 11. 2021 (PDF, 2 MB)

„CTPark Žilina - Gbeľany, SO 03 Hala ZG3, zmena využitia , zverejnené dňa 15. 11. 2021 (PDF, 984 kB)

Rozhodnutie Centrum zhodnotenia odpadov Dolný Hričov a Horný Hričov, zverejnené dňa 29. 10. 2021 (PDF, 1 MB)

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030, zverejnené dňa 28. 10. 2021 (PDF, 148 kB)

Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Kunerad, zverejnené dňa 27. 10. 2021 (PDF, 521 kB)

Informácia pre verejnosť : Administratívny objekt  AB Obchodná 2, zverejnené dňa 18. 10. 2021 (PDF, 152 kB)

Informácia pre verejnosť: I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A, zverejnené dňa 18. 10.2021 (PDF, 151 kB)

Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo servisnej činnosti, zverejnené dňa 15. 10. 2021 (PDF, 481 kB)

Obytný súbor Zelené Vlčince, zverejnené dňa 15. 10. 2021 (PDF, 646 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č.3 Územného plánu obce Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 10.09.2021 (PDF, 227 kB)

Informácia pre verejnosť: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+, zverejnené dňa 30. 08. 2021 (PDF, 149 kB)

Úprava križovatky a parkovacích plôch Kofola, Rajecká Lesná, zverejnené dňa 26. 08. 2021 (PDF, 321 kB)

Protipovodňové nádrže na Divinskom potoku, zverejnené dňa 26. 08. 2021 (PDF, 485 kB)

Územný plán obce Turie – záverečné stanovisko, zverejnené dňa 09. 08. 2021 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť: Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č.2, zverejnené dňa 29. 07. 2021 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť: ÚPN Obce Nededza, zverejnené dňa 27. 07. 2021 (PDF, 224 kB)

Informácia pre verejnosť: Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo servisnej činnosti, zverejnené dňa 07.07.2021 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: Mobilné zhodnocovanie odpadu z biomasy (biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu zo spracovania dreva) - drvič Doppstadt AK 430 PROFI“ zverejnené dňa 25. 05. 2021 (PDF, 692 kB)

Informácia pre verejnosť: Presťahovanie  výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobno-skladovej haly na parc. č. 2744/104  k.ú. Žilina, zverejnené dňa 25. 05. 2021 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť: Zberňa odpadov zo železných a neželezných kovov Rajec, zverejnené dňa 25. 05. 2021 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie: "Vybudovanie zberného dvora v obci Divina, novostavba KN-C 40/3,4", zverejnené dňa 10. 05. 2021 (PDF, 476 kB)

Informácia pre verejnosť: CTPark Žilina - Gbeľany, SO 03 Hala ZG3, zmena využitia, zverejnené dňa 10. 05. 2021 (PDF, 151 kB)

Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu O Hôrky, zverejnené dňa 14. 04. 2021 (PDF, 943 kB)

Informácia pre verejnosť: Oznámenie o strategickom dokumente: Územný plán regiónu Žilinského kraja, zverejnené dňa 06. 04. 2021 (PDF, 147 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - Hôrky, zverejnené dňa 01. 03. 2021 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť: Prestavba časti rodinného domu na minipivovar, zverejnené dňa 17. 02. 2021 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba, zverejnené dňa 11. 02. 2021 (PDF, 687 kB)

Rozhodnutie: „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“, zverejnené dňa 29. 01. 2021 (PDF, 673 kB)

Informácia pre verejnosť: Vybudovanie zberného dvora v obci Divina, novostavba KN-C 40/3,4, zverejnené dňa 29. 01. 2021 (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie: „NC Project – rozšírenie stavebného objektu“, zverejnené dňa 29. 01. 2021 (PDF, 995 kB)

Rozšírenie cintorína v obci Svederník“, zverejnené dňa 15.12.2020 (PDF, 364 kB)

LOGISTICKÝ A VÝROBNÝ AREÁL STREČNO III, zverejnené dňa 15.12.2020 (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie: „Prestrešenie exteriérových skladov, Kofola a.s., Rajecká Lesná, zverejnené dňa 30. 11. 2020 (PDF, 440 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č.3 ÚPN Obce Kamenná Poruba, zverejnené dňa 24. 11. 2020 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Stránske, zverejnené dňa 05. 11. 2020 (PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť: Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja, zverejnené dňa 28. 10. 2020  (PDF, 224 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente „Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“ podľa Zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zverejnené dňa 28. 10. 2020 (PDF, 518 kB)

ÚPN Obce Stráňavy zverejnené dňa 16. 09. 2020 (PDF, 224 kB)

Informácia pre verejnosť: Podpivničenie predstavanej terasy a zmena vytvoreného počtu lôžok v rekreačnom objekte zverejnené dňa 14. 10. 2020 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie: „Polyfunkčný objekt FLÓRA“, zverejnené dňa 07. 10. 2020 (PDF, 251 kB)

Rozhodnutie: Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu Mesta Rajec, zverejnené dňa 05. 10. 2020 (PDF, 815 kB)

Rozhodnutie: "Novostavba hotela, Rajecké Teplice“, zverejnené dňa 05. 10. 2020 (PDF, 266 kB)

Informácia pre verejnosť: ÚPN Obce Stráňavy zverejnené dňa 16. 09. 2020 (PDF, 224 kB)

Rozhodnutie: „Žilinská univerzita – parkovisko Nová menza“, zverejnené dňa 10. 09. 2020 (PDF, 320 kB)

Informácia pre verejnosť: „Územný plán obce (ÚPN – O ) Lietavská Lúčka, návrh“, zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť: „Územný plán obce Turie“, zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 139 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č.2 Územného plánu Mesta Rajec zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 225 kB)