Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

EIA

Správne konania  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA  |  Ochrana ovzdušia  |  Ochrana prírody a krajiny

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: ZaD č. 4 ÚPN –O Višňové, zverejnené dňa 21. 02. 2024 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Zmena a doplnok č.  5 územného plánu obce Lietavská  Svinná - Babkov, zverejnené dňa 02.02.2024 (PDF, 1 MB)

Informácia pre verejnosť: Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030), zverejnené dňa 26.01.2024 (PDF, 223 kB)

Záverečné stanovisko ÚPN obce Stráňavy, zverejnené dňa 23.01.2024 (PDF, 608 kB)

Informácia pre verejnosť: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2023- 2027 ( s výhľadom do roku 2030), zverejnené dňa 11.01.2024 (PDF, 225 kB)

Rozhodnutie: ROZŠÍRENIE REKREAČNÉHO AREÁLU VŔŠKY – TERCHOVÁ, zverejnené dňa 22.12.2023 (PDF, 497 kB), zverejnené dňa 11.01.2024

Rozhodnutie: „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením MOOS – KSA unit“, zverejnené dňa 21. 12. 2022 (PDF, 391 kB)

Informácia pre verejnosť: „Výroba konštrukčných dosák využitím ostatných odpadov“, zverejnené dňa 19. 12. 2023 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť: Územný plán obce Ovčiarsko, zverejnené dňa 12. 12. 2023 (PDF, 146 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Višňové, zverejnené dňa 12. 12. 2023 (PDF, 147 kB)

„Územný plán obce Lietavská Svinná – Babkov, Zmeny a doplnky č. 5  (ďalej "ÚPN")“ prepracovaný návrh, zverejnené dňa 27. 11. 2023 (PDF, 152 kB)

Skladová hala-2022 a spevnená plocha Juh výrobný závod Kofola, zverejnené dňa 23.10.2023 (PDF, 227 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho  konania: ZaD č. 4 ÚPN O Ovčiarsko, zverejnené dňa 20.10.2023 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: Zmeny a Doplnky č. 14 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice, zverejnené dňa 19.10.2023 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Stanica LPG v KFTS Rajec, zverejnené dňa 16.10.2023 (PDF, 397 kB)

Informácia pre verejnosť: CTPark Žilina – Gbeľany, technológia prevádzky hala ZG2 – jednotka C, zverejnené dňa 12.10.2023 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Rozšírenie kapacity cintorína Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 12.10.2023 (PDF, 390 kB) 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zmeny a Doplnky  č. 7 Územného plánu Obce Rosina, zverejnené dňa 09.10.2023 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie „NOVOSTAVBA SKLADOVEJ HALY A SPOJOVACIEHO KŔČKU, Jasenové“, zverejnené dňa 29.09.2023 (PDF, 441 kB)

Informácia pre verejnosť: Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením MOOS – KSA unit, zverejnené dňa 29.09.2023 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: Prevádzkový areál firmy PETRO SK, Žilina, zverejnené dňa 20.09.2023 (PDF, 480 kB)

Zariadenie na zber odpadov Zbyňov, zverejnené dňa 19.09.2023 (PDF, 732 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: Prevádzka metrológie, zverejnené dňa 18.09.2023 (PDF, 446 kB)

Zmeny a doplnky č.  4 ÚPN-O Ovčiarsko, zverejnené dňa 04.09.2023 (PDF, 224 kB)

Zmeny a doplnky č. 14 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice, zverejnené dňa 04.09.2023 (PDF, 226 kB)

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Stráňavy“, zverejnené dňa 24.08.2023 (PDF, 386 kB)

Stanica LPG v KFTS Rajec“ - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, zverejnené dňa 21.08.2023 (PDF, 229 kB)

Rozhodnutie zo  zisťovacieho konania na činnosť: ,,Pavilón urgentnej medicíny FNsP Žilina“ (PDF, 1 MB)

Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce Rosina, zverejnené dňa 20.07.2023 (PDF, 222 kB)

Rozšírenie kapacity cintorína v Tepličke nad Váhom, zverejnené dňa 13.07.2023 (PDF, 227 kB)

Obchodný dom XXXLutz Žilina, zverejnené dňa 10.07.2023 (PDF, 1 MB)

Prevádzkový areál firmy PETRO SK, Žilina, zverejnené dňa 06.07.2023 (PDF, 225 kB)

Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Lietavská  Svinná – Babkov, zverejnené dňa 06.07.2023 (PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť: Obytný súbor Bôrik, Žilina, zverejnené dňa 06.07.2023 (PDF, 225 kB)

Rozhodnutie - I/18 Mojšova Lúčka – most 263 (PDF, 465 kB)

Informácia pre verejnosť: Prevádzka metrológie, zverejnene dňa 05.05.2023 (PDF, 225 kB)

Rozhodnutie: Višňové – Slnečné Grundy, úprava bezmenného potoka Rosinky, r.km 400-0,516, zverejnené dňa 05.05.2023 (PDF, 407 kB)

Pavilón urgentnej medicíny FNsP Žilina“ - zaslanie zámeru a oznámenie o začatí správneho konania Žilina, zverejnené dňa 02.05.2023 (PDF, 228 kB)

Rozhodnutie  Rozšírenie cintorína v Ilovom Lietavská Lúčka, zverejnené dňa 21.03.2023 (PDF, 783 kB)

Informácia pre verejnosť - Zber a výkup katalyzátorov Žilina, zverejnené dňa 14.03.2023 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť - Višňové - Slnečné grundy, úprava bezmenného prítoku Rosinky, zverejnené dňa 06.03. (PDF, 234 kB)2023

Informácia pre verejnosť - „Žilina – Objekty individuálnej rekreácie – Drevenice Liptovská Štiavnica“ , zverejnené dňa 14. 02. 2023 (PDF, 229 kB)

Informácia pre verejnosť: Rozšírenie rekreačného areálu Vŕšky - Terchová, zverejnené dňa 06.02.2023  (PDF, 232 kB)

Informácia pre verejnosť : I/18 Mojšova Lúčka – most 263 – predloženie zámeru, zverejnené dňa 17.01.2023 (PDF, 226 kB)